Massaal digitaal met Fryslân Eén

zondag 13 april 2014

Fryslân verbindt. Geen provincie waar een zo duidelijke sociale en culturele identiteit bestaat en waar nieuwsmedia ten volle met veel eigenzinnigheid hun functie kunnen uitoefenen. In Limburg heeft Fryslân een evenknie. Daar beginnen ze nu wat Friese media al eerder hadden moeten doen. Aldus Bert de Jong, waarnemend voorzitter van de NVJ, op 12 april in de Leeuwarder Courant.