Mededeling van het Algemeen Bestuur

dinsdag 26 maart 2013

Vanmiddag hebben Hella Liefting (voorzitter), Lize Alink, Thom Meens en Tony van der Meulen met onmiddellijke ingang hun bestuursfunctie bij de NVJ neergelegd. Een en ander is gevolg van een onoverbrugbaar verschil in opvatting over de rol van het bestuur en de aansturing van de werkorganisatie. Vice-voorzitter Bert de Jong neemt vooralsnog het voorzitterschap waar.

De eerstvolgende Verenigingsraad staat op 3 mei a.s. gepland. Het bestuur gaat zich beraden over hoe de bestuursvacatures ingevuld zullen worden.