Medewerkers durven geen misstanden bij omroep te melden door tijdelijke contracten

maandag 21 november 2022

Algemeen secretaris van de NVJ Thomas Bruning benadrukt in een reactie op het onderzoek van de Volkskrant naar het grensoverschrijdende gedrag door presentator Matthijs van Nieuwkerk bij DWDD hoe belangrijk het is om een veiligere cultuur binnen de omroep te creëren. ‘Tijdelijke contracten en matige freelance-contracten zorgen voor afhankelijkheid van medewerkers die misstanden niet durven melden.’

Foto: Remco Gielen

Bruning gaf vrijdagavond in de talkshow van Jinek aan dat de situatie bij DWDD voorkomen had kunnen worden. ‘In de televisiewereld is sprake van een cultuur van tijdelijke contracten en ons kent ons. Een cultuur waarin dingen niet worden uitgesproken. We hebben dit onderwerp al tien jaar op de agenda staan bij omroepen en productiehuizen.’ Een medewerker van BNNVARA sprak zich volgens de Volkskrant in 2010 bij toenmalig omroepbaas Frans Klein uit over de misstanden. ‘Die kreeg toen als antwoord dat er wel veel banen op het spel stonden. Dat is schrijnend.’

Moordende concurrentiestrijd geen excuus

Ook de door sommige andere gasten geopperde moordende concurrentiestrijd in de tv-wereld mag volgens Bruning nooit een excuus zijn voor het grensoverschrijdende gedrag op de redactie van DWDD. ‘Ja, televisie is topsport. Maar binnen topsport en zeker binnen de journalistiek waarin veiligheid buiten de deur onder druk staat, moet je de veiligheid binnen de deur garanderen.’ Hoofd juridische zaken van de NVJ Yvonne Berkeljon beaamt dat in gesprek met de NOS. ‘Het is duidelijk dat er niet één keer is weggekeken, maar stelselmatig. Je kunt niet zeggen dat het hoort bij het werken voor de omroep.’

NVJ volgt onderzoek NPO naar misstanden nauwlettend

Afgelopen zaterdag werd bekend dat de NPO een onderzoek instelt naar het grensoverschrijdende gedrag bij DWDD. Ook gaf NPO-voorzitter Frederieke Leeflang aan dat er een actieplan moet komen om ‘dergelijke zaken in de toekomst te voorkomen’. Wais Shirbaz, secretaris Omroep van de NVJ, gaat met de NPO in gesprek over de veiligheid op de werkvloer: ‘Ik zal erop toezien dat de Publieke Omroep haar beloftes nakomt.’

Juridische stappen

Berkeljon geeft aan dat werknemers mogelijk recht hebben op schadevergoeding. ‘Werkgevers hebben een zorgplicht voor de veiligheid van werknemers op de werkvloer. Dat geldt voor vloeren en trappen en dat soort zaken, maar het geldt ook voor de werkdruk. Als bijvoorbeeld de burnout-klachten van een werknemer gevolg zijn van het werk, kan hij de werkgever daarvoor aansprakelijk stellen.’

Er moet een aantal stappen doorlopen worden als het tot een rechtszaak of schadeclaim komt, licht Berkeljon toe. Ten eerste moet duidelijk worden dat de klachten te maken hebben met de werksituatie. ‘Dat lijkt me in dit geval niet zo moeilijk, omdat het veel mensen betreft die in dezelfde situatie zaten.’

Daarnaast is het van belang dat de misstanden ooit zijn gemeld bij de werkgever. ‘Ten slotte gaat het om de vraag: wat is de schade? Als je uitvalt word je normaal gesproken doorbetaald, maar je kunt niet doorgroeien in je functie. En je hebt misschien stressklachten, of kunt niet meer werken op je oude niveau. Wat dat betreft is fysieke schade niet anders dan geestelijke schade. Dan heb je alle reden om uit te laten zoeken wat je had kunnen verdienen als je normaal had kunnen werken.’

Aanspreekpunt leden NVJ en Mores.online

Binnen de NVJ treedt Yvonne Berkeljon op als eerste aanspreekpunt. Bij haar kun je je verhaal kwijt en samen met haar kan worden gezocht naar mogelijke oplossingen, die kunnen variëren van een gesprek tot het indienen van een formele klacht of zelfs aangifte. Ook kunnen de mogelijkheden voor een schadevergoeding worden besproken. Yvonne Berkeljon is dagelijks per mail bereikbaar (yberkeljon@nvj.nl). Een terugbelverzoek zal snel en natuurlijk vertrouwelijk worden behandeld.

Daarnaast is de NVJ officieel aangesloten bij Mores.online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de Nederlandse culturele en creatieve sector. Journalisten die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag kunnen dit hier melden. Meldingen worden professioneel opgepakt, de vertrouwenspersonen van Mores werken onafhankelijk, in absolute vertrouwelijkheid en hebben een geheimhoudingsplicht.

 

werf een lid