Medezeggenschap bij kleine onderneming

maandag 8 april 2013

Bij een kleine stichting moest een relevant aantal mensen worden ontslagen. De kantonrechter stelt vast dat een personeelsvertegenwoordiging (PVT) adviesrecht heeft ten aanzien van een besluit dat kan leiden tot verlies van tenminste eenvierde van de arbeidsplaatsen. Een PVT heeft, net als een ondernemingsraad, de mogelijkheid om, zo nodig bij wege van kort geding, de haar toekomende rechten af te dwingen. Het verweer dat de PVT nog niet was opgericht toen de ontslagvergunningen werden aangevraagd, wordt gepasseerd. De kantonrechter veroordeelt de werkgever om de ontslagaanvragen in te trekken en verbiedt om gebruik te maken van de reeds verleende ontslagvergunningen.