Mediafederatie wil afspraken maken over code Goed Opdrachtgeverschap

woensdag 4 juli 2018

De Mediafederatie, voorheen het Nederlands Uitgeversverbond, wil afspraken maken over een code Goed Opdrachtgeverschap. Dit schrijft voorzitter Derk Haank in een brief aan de NVJ. De NVJ gaat een gesprek over een freelancerscode graag aan.

De NVJ had op 14 juni de Mediafederatie, voorheen het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), gevraagd zich in te spannen om freelance (foto)journalisten mee te laten delen in de mooie resultaten die onder andere de Persgroep, Mediahuis en Sanoma in 2017 hebben behaald. De brief van de NVJ is hier terug te lezen. De voorzitter van de Mediafederatie, Derk Haank, stuurde op 28 juni een uitgebreid antwoord.

De Mediafederatie geeft aan dat de positieve resultaten nodig zijn om de continuïteit en investeringen van de bedrijven te borgen. Daarbij stelt de Mediafederatie dat de uitgevers bereid zijn om een goede prijs te betalen voor journalistieke content, zowel via de cao als in individuele afspraken met freelancers. De nog altijd teruglopende advertentie-inkomsten en aantallen abonnees vragen echter om kostenbewustzijn, aldus Haank. Op de door de NVJ gesignaleerde royale dividenduitkeringen gaat de Mediafederatie niet in.

Haank: 13 cent verhoudt zich tot 22 euro per uur

De Mediafederatie herkent zich niet in de door de NVJ geuite zorgen over de lage tarieven voor freelancers en het veelvuldig door de NVJ gehekelde tarief van 13 cent per woord. De voorzitter van de Mediafederatie geeft aan dat dit slechts één van de vele tarieven is die worden gehanteerd, en dan specifiek voor regionale journalistiek in edities met een oplage tussen de 3.500 en 25.000 exemplaren. Door uit te gaan van een gemiddelde productienorm, die volgens hem ook wordt gehaald door redacteuren in vaste dienst, rekent Haank dit woordtarief van 13 cent om in een uurtarief van 22 euro. Hij geeft aan dat voor soortgelijk werk volgens de cao voor dagbladjournalisten een uurloon tussen de 14,05 en 21,77 per uur wordt betaald.

Beroepskosten, verzekeringen en buffer tellen ook mee

De NVJ is blij dat de Mediafederatie hiermee een eerste stap zet in het inzichtelijk maken van een woordtarief in een uurtarief en deze afzet tegen de beloning in de cao. De NVJ wil bij deze berekening wel aantekenen dat wordt vergeten rekening te houden met twee belangrijke zaken. Zo is de NVJ van mening dat een opslag van 50 procent voor beroepskosten, pensioen, verzekering tegen ziekte en het opbouwen van een buffer voor vakantie en een werkloze periode nodig is. Bovendien zijn niet alle uren die een freelancer werkt declarabel bij opdrachtgevers. Uitgaande van een cao-loon (inclusief vakantiegeld) van 16,89 euro per uur is wat de NVJ betreft een uurtarief voor een freelancer van 43,61 euro vergelijkbaar. Deze vergelijking is terug te lezen via onze tarievencalculator. Dat de heer Haank in zijn berekening uitkomt op 22 euro laat wat de NVJ betreft duidelijk zien dat er sterk wordt afgeweken van beloningen die in de cao voor vergelijkbaar werk zijn afgesproken.

Code Goed Opdrachtgeverschap

Ook kondigt de Mediafederatie aan om afspraken te willen maken over een code Goed Opdrachtgeverschap. De NVJ onderschrijft de uitgangspunten die de Mediafederatie in zijn brief benoemt, onder meer over transparantie met betrekking tot de afspraken rond de opdracht, het zorgvuldig omgaan met zakelijke belangen en gelijkwaardigheid. Wat betreft de NVJ behoort een eerlijke beloning ten opzichte van de medewerkers in loondienst echter ook uitdrukkelijk tot het gesprek.

Een gesprek over een freelancerscode gaat de NVJ graag aan. Hiervoor is de zogenoemde Fair Practice Code van Kunsten’92, goed te gebruiken als basis voor een code Goed Opdrachtgeverschap. De code van Kunsten’92 is in opdracht van de SER, Raad van Cultuur en het Ministerie van SZW gemaakt en is nadrukkelijk ook voor media bedoeld. In deze Fair Practice Code is een eerlijk beloning wel degelijk een belangrijk onderdeel. Deze Fair Practice Code is hier te lezen. 

Redenen voor een inhoudelijk gesprek

Alhoewel de meningen op onderdelen dus nog ver uiteen liggen, ziet de NVJ in de reactie van de Mediafederatie redenen voor een inhoudelijk gesprek. De bereidheid om woordprijzen te vertalen in uurtarieven en daarbij de vergelijking te maken met cao-lonen alsmede de bereidheid om een code af te spreken over goed opdrachtgeverschap bieden hiervoor goede aanknopingspunten. De NVJ zal hier op korte termijn een uitnodiging voor sturen.

Tevens gaat de NVJ, via de in de cao afgesproken studiecommissie “gezond speelveld” met de werkgevers en de Mediafederatie in gesprek over dit onderwerp.