Mediahuis en DPG Media gaan in op eisen van NVJ, staking van de baan

maandag 18 december 2023

De NVJ heeft vorige week een ultimatum gesteld dat vandaag om 12.00 uur zou aflopen. Mediahuis en DPG Media zijn dit weekend op de ultimatumeisen ingegaan en daarmee is de staking van de baan. De NVJ is positief verrast met deze extra stap van de twee grootste werkgevers en ziet het als een goede manier om uit de impasse van de cao-onderhandelingen te komen.

Foto: Dingena Mol

Beide werkgevers gaan met deze extra stap in op de belangrijkste eisen van de NVJ en haar achterban. Zo geldt het oorspronkelijke ‘eindbod’ van 9,4 procent loonsverhoging nu voor één in plaats van twee jaar. In 2025 komt daar 2 procent extra bij. Daarbij verhogen Mediahuis en DPG Media de tarieven van freelancers met dezelfde percentages. Concreet komt de extra stap neer op:

  • Loonsverhoging van 9,4 procent per 1 januari 2024, ook voor alle freelancers. Dit is een gemiddelde loonsverhoging die hoger of lager kan uitpakken afhankelijk van je salaris
  • Loonsverhoging van 2 procent per 1 januari 2025, ook voor alle freelancers
  • Mocht de inflatie voor 2025 meer dan 4% bedragen, vindt er opnieuw overleg plaats om een koopkrachtdaling voor de werknemers te compenseren

Reactie NVJ

De NVJ is positief verrast met dit voorstel en ziet het als een goede manier om uit de impasse te komen. Dit voorstel is een verbetering van het ‘eindbod’ zoals dat door de werkgeversdelegatie is neergelegd. Gezien de schaalgrootte van Mediahuis en DPG gaat de NVJ ervan uit dat dit voorstel voldoende moet zijn om de gesprekken aan de cao-tafel weer op te pakken. Het ultimatum van 18 december 2023 dat door de NVJ is gesteld, wordt daarom ingetrokken en de stakingen/acties zijn van de baan. 

Hoe nu verder?

NVJ, DPG en Mediahuis roepen op om zo snel mogelijk de cao-onderhandelingen te hervatten en afspraken te maken over de resterende zaken die tot dusver nog niet aan de orde zijn gekomen, zoals stagevergoeding, werkdruk en pensioenen. Mediahuis en DPG Media zullen zich daarbij inzetten voor sectorbrede afspraken voor freelancers.  

De NVJ is blij dat dankzij de inzet van haar achterban deze doorbraak is bereikt en kijkt met vertrouwen uit naar het verdere verloop van de cao-onderhandelingen. We houden jullie op de hoogte houden via onze kanalen.