Mediahuis Noord decimeert redactie Friesch Dagblad

dinsdag 3 oktober 2023

De directie van Mediahuis Noord heeft een ingrijpende reorganisatie bij de redactie van het Friesch Dagblad aangekondigd. Van de 27 fte’s blijven er binnen een jaar slechts 11 fte’s over. Op termijn moeten dat er zelfs minder worden: 9 fte’s. De NVJ is in nauw contact met de redacteuren bij het Friesch Dagblad.

Foto: ANP Hollandse Hoogte Anton Kappers

'Het is zorgwekkend dat hiermee een regionale krant met een rijke historie en geheel eigen identiteit zo wordt gedecimeerd', zegt Paul Teixeira, secretaris Dagbladuitgeverijen bij de NVJ.

Om het verlies aan redactionele slagkracht op te vangen, gaat het Friesch Dagblad voortaan artikelen uit onder andere de Leeuwarder Courant doorplaatsen. Volgens NVJ-secretaris Teixeira is dit een risicovolle weg. 'De circa 8.000 abonnees van het Friesch Dagblad hebben bewust gekozen voor de krant en diens christelijke identiteit. Als er straks ruimhartig uit zusterkranten zoals de Leeuwarder Courant, de Telegraaf en de NRC wordt geput, bestaat het risico dat die abonnees zich niet meer kunnen identificeren met ‘hun krant’. Met als mogelijk gevolg dat zij hun abonnement opzeggen. En dan beland je in een neerwaartse spiraal.'

Grote zorgen

De NVJ maakt zich zorgen over de strategie van Mediahuis Noord. 'Wij zien dat de afgelopen tijd verschillende bezuinigingsoperaties op de redacties van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad zijn doorgevoerd. Dat kost niet alleen journalistieke banen: het levert een reëel gevaar voor de mediapluriformiteit in de regio op', constateert Teixeira. 'Onze indruk is nu dat er met name wordt gekeken naar de kosten en minder naar manieren om van Mediahuis Noord een uitgeefbedrijf te maken met een regionaal hart. Dat rijmt niet met dit soort bezuinigingsoperaties op diezelfde redacties. Wij blijven Mediahuis Noord dan ook kritisch volgen en staan de collega’s daar met raad en daad bij.'

NVJ-leden kunnen zich met vragen over hun rechtspositie of over het door de NVJ afgesloten sociaal plan wenden tot de afdeling Advocaten & Juristen.