Mediawet Dekker in zwaar weer

vrijdag 19 februari 2016

De pogingen van VVD-staatssecretaris Sander Dekker om zijn mediawet door de Eerste Kamer te loodsen, lijken te mislukken. Dat is de teneur van een analyse in de Volkskrant met als titel Dekker krijgt pijnlijk lesje in Haags-Hilversums labyrint, die wordt ondersteund door een stuk op de NOS-site met de voorspellende titel Mediawet Dekker zal stranden in Eerste Kamer.

Opgeschort tot 1 maart

Duidelijk is in elk geval dat de weerstand tegen de Mediawet groeit. In de Tweede Kamer kreeg de wet nog een meerderheid achter zich. Maar in de Eerste kamer dreigen diverse partijen - CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks en zelfs coalitiepartner PvdA – er niet mee in te stemmen.  Bij zijn laatste optreden in de Eerste Kamer op 2 februari  had Dekker zichtbaar moeite om zich te verweren tegen de kritische opmerkingen van de senatoren. Met als verrassende uitkomst dat het debat over de Mediawet opnieuw werd opgeschort, tot  1 maart, om de staatssecretaris de gelegenheid te geven zijn diverse toezeggingen op papier te zetten.

De brief met die diverse tegemoetkomingen werd eind vorige week bij de Eerste Kamer bezorgd. 

Invoering Programmastatuut

Het ging daarbij onder andere over twee punten waar ook de NVJ zich sterk voor maakt in de hele discussie rondom de aanpassing van de Mediawet.  Zoals de benoemingenstructuur bij de NPO en de invoering van een Programmastatuut om de interne checks-and-balances voor wat betreft de taken en bevoegdheden van de genre-en netcoördinatoren te garanderen. ‘De NPO zal beide elementen moeten opnemen in het coördinatiereglement en eventuele andere relevante regelingen. Als een programmastatuut helpt om meer duidelijkheid te scheppen in de werkpraktijk, dan lijkt mij dat een goed voorstel’, schrijft Dekker. 

Vermeende vriendjespolitiek

Maar goed, de grote vraag is nu of Dekkers toezeggingen - ook nu ze op schrift staan -  de Eerste Kamer over de streep zullen trekken. Er is namelijk steeds meer ruis op de lijn gekomen, mede door ‘vermeende  vriendjespolitiek’ van Dekker bij recente benoemingen zoals de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht bij de NPO en de nieuwe voorzitter bij de NTR. In beide gevallen gaat het om VVD-leden. Ondank de kritiek op die benoemingen, wil Dekker die niet terugdraaien en alleen de procedure van toekomstige benoemingen aanpassen.