Meer prioriteitstelling bij opsporing en vervolging intimidatie en geweld van journalisten

donderdag 19 juli 2018

‘De NVJ is blij dat de belangrijkste betrokken partijen, Politie, OM en hoofdredacties de aanbevelingen uit het onderzoek ‘Een dreigend klimaat’ in afspraken hebben kunnen vertalen en dat de minister vandaag de afspraken onderschrijft’, aldus algemeen secretaris Thomas Bruning bij de ondertekening van het akkoord door de Stuurgroep Geweld en Agressie tegen Journalisten.

Aan journalisten kom je niet, ze moeten in staat zijn onafhankelijk en vrij hun werk te kunnen doen, aldus Bruning. De laatste jaren wordt dat moeilijker, zowel in het digitale domein, op straat, als in de misdaadjournalistiek worden journalisten meer als doelwit beschouwd.  Alex Brenninkmeijer en Marjolein Odekerken bevestigden dit beeld in hun onderzoek. Bruning: ‘Het belang dat journalisten overal hun werk kunnen doen, is een publiek belang, en we zijn blij dat de minister, OM en politie dit niet alleen in woorden uitdrukken, maar ook vertalen naar concreet beleid.’

Dat betekent meer prioriteitstelling bij politie en OM als het gaat om opsporing en vervolging bij intimidatie en geweld tegen journalisten, ook als het gaat om kleinere incidenten. Aangiftes komen bovenop de stapel en politie en justitie geven voorrang aan snelle vervolging waar mogelijk. Lik op stuk geeft een signaal aan mensen die journalisten op welke manier dan ook intimideren.

Dit beleid geldt straks voor de hele beroepsgroep, dus ook een cameraman wiens spullen vernield wordt of een digitale bedreiging op social media krijgt nu de prioriteit die het verdient.

De afspraken betekenen ook werk aan de winkel voor de beroepsgroep zelf: journalisten en hoofdredacties moeten ook preventieve maatregelen nemen om veilig werken mogelijk te houden. Dat betekent training voor fotografen, freelancers en redacties, er komen veiligheidsplannen en we gaan aangifte doen de norm maken en eenvoudiger maken om meldingen te doen.

De partijen hebben ook afspraken gemaakt over bronbescherming, want als journalist moet je de vertrouwelijkheid ten opzichte van je bronnen kunnen garanderen. De nieuwe wet die 1 oktober in werking treedt, kan daarbij helpen, maar het gaat er vooral om dat op uitvoeringsniveau het belang hiervan bij politie en OM wordt ingezien. Het OM heeft toegezegd te zorgen voor jaarlijkse monitoring, nieuwe richtlijnen en training om dit belang te waarborgen.

De NVJ dankt kamerlid Joost Sneller (D66). ‘Voor zover dit onderwerp nog onvoldoende urgentie had, heeft hij er door herhaaldelijke kamervragen en een rondetafel-gesprek met ervaringsdeskundige Journalisten ervoor gezorgd dat het ook politiek op de agenda is gekomen’, aldus Thomas Bruning.