Meerderheid voor inzet onderhandelingen cao UB

dinsdag 8 september 2020

Een grote meerderheid van de leden (95%) die vallen onder de cao Uitgeverijbedrijf hebben voor de inzet van de NVJ gestemd bij de start van de onderhandelingen over een nieuwe cao.

De laatste cao UB die de NVJ met de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) is overeengekomen had een looptijd van 1 juni 2019 tot en met 31 juli 2020. De werkgevers wilden in het voorjaar als gevolg van lichte corona-paniek met de bonden afspreken dat cao-afspraken niet, dan wel later zouden worden uitgevoerd en dat de cao ongewijzigd werd verlengd. De werknemersorganisaties zagen hier geen aanleiding voor, maar stemden wel in met een uitstel van nieuwe onderhandelingen.

Samenvatting van de inzet van NVJ, CNV, De Unie en FNV:

  • Kortlopende ‘tussen’-cao van maximaal 12 maanden
  • Koopkrachtbehoud door automatische prijscompensatie
  • Scholing en 'van werk naar werk' trajecten
  • Bijstelling van de in de cao genoemde minimumpremie niveau pensioen.

Daarnaast vraagt de NVJ om nakoming van de afspraken die er in de vorige cao gemaakt zijn over onder andere het overleg met individuele bedrijven over freelancetarieven.