Meerderheid leden stemt voor cao-resultaat Uitgeverijbedrijf

woensdag 21 februari 2024

Het merendeel van de leden (79,5%) heeft voor het cao-resultaat bij de uitgeverijbedrijven gestemd. Dit betekent dat de cao Uitgeverijbedrijf voor 2024 en 2025 een feit is. Vorige week hebben de leden van de andere vakbonden ook voor de cao gestemd.

Foto: Egbert Hartman/ANP

We zullen de komende periode vooral inzoomen op de pensioenparagraaf. Dit heeft te maken met de wijziging met de pensioenregeling in Nederland, hetgeen ook effect zal hebben op de achterban bij de uitgeverijbedrijven.

'Er ontbreekt een belangrijk onderdeel bij het onderhandelingsresultaat dat ons is gepresenteerd: een goede regeling met betrekking tot de pensioenen', constateert Paul Teixeira, secretaris Dagbladen en NVF. 'De NVJ heeft daarom bij de werkgevers de toezegging gevraagd en gekregen dat wij de komende weken met hen gaan onderhandelen over een goede pensioenregeling voor werknemers in de sector. Het resultaat wordt dan alsnog in de cao Uitgeverijbedrijf opgenomen.'

Matthijs Valent, secretaris Tijdschriften, ziet in het resultaat een missie voor de toekomst. 'Er is in dit turbulente traject veel bereikt, maar daarvan hebben we niet alles in de cao kunnen vastleggen. De NVJ wil snel voortbouwen op dit resultaat zodat wij de verschillen binnen de sector kunnen verkleinen. Het ontwaakte bewustzijn en debat over eerlijke beloning en arbeidsvoorwaarden is bemoedigend en geeft ons het vertrouwen om door te kunnen pakken.'

Freelance afspraken

Voor wat betreft de freelance afspraken blijven er nog punten over, zoals tekentarieven en Algemene Voorwaarden, die we moeten bespreken maar dit pakken we aan per concern.  

Vragen?

We hebben begrepen dat er enkele vragen zijn ontstaan over het proces van de totstandkoming van deze cao. We willen graag langskomen voor een verdere toelichting. Mocht je interesse hebben neem dan contact op met Sandra Snoek, ssnoek@nvj.nl.

 


actiebanner-ub-website.gif