Meerderheid respondenten freelance-enquête voorstander van collectief onderhandelen

dinsdag 1 oktober 2019

Een overgrote meerderheid van de freelance-leden die hebben meegedaan aan een enquête over collectief onderhandelen geeft aan hier voorstander van te zijn. Aan de freelancers  werd gevraagd of zij al dan niet behoefte hebben aan collectief onderhandelen en welke onderwerpen zij op dit moment het belangrijkst vinden. De enquête is door 456 leden ingevuld. ‘Dit is een eerste stap om te weten wat onze freelance-leden willen en voor ons waardevolle input om mee te nemen bij de cao-onderhandelingen’, aldus Ellen Bonke, dagbladsecretaris en onderhandelaar cao Uitgeverijbedrijf.

Van alle respondenten geeft 87 procent aan graag te willen dat de NVJ collectief voor hen onderhandelt,, want ‘als enkeling heb je te weinig macht om op gelijkwaardige voet te onderhandelen met een grote uitgever’. De rest, 13 procent , zegt geen behoefte te hebben aan collectief onderhandelen. ‘Als ondernemer wil ik daar zelf regie over houden.’ Ook merken aardig wat respondenten op dat de behoefte aan collectieve afspraken afhankelijk is van het resultaat: ‘Alleen als het in mijn voordeel is. Duh.’

 Voor de mensen die willen dat er collectief wordt onderhandeld zijn dit de belangrijkste thema’s:

1. Tarieven

Niet verrassend staan de tarieven met stip op nummer 1. Hierbij wordt aangegeven dat een vaste verhoging van de tarieven vergelijkbaar met het salaris van werknemers het belangrijkst wordt gevonden. Daarna minimumtarieven voor de onderkant van de arbeidsmarkt en tot slot tarieven die zijn afgeleid van de cao-lonen, wat dus zou neerkomen op een salarisgebouw voor freelancers.

2. Helderheid en inspraak

Veel leden geven aan behoefte te hebben aan heldere contracten bij het aangaan van een opdracht en inspraak van freelancers op de redactie. Bij helderheid van opdrachten valt te denken aan duidelijke afspraken over de hoogte van het tarief, de duur van de opdracht dan wel een opzegtermijn voor beide partijen, afspraken over auteursrechten, onkostenvergoeding, betalingstermijn, geen concurrentiebeding, etc. Verder vinden freelancers het belangrijk dat de hoofdredactie ook regelmatig met (een vertegenwoordiging van) hen in gesprek gaat over het reilen en zeilen binnen de organisatie.

3. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Tot slot gaven veel freelancers aan het belangrijk dat er een collectieve afspraak wordt gemaakt over de arbeidsongeschiktheidsverzekering en over pensioenopbouw, mits die niet leidt tot verplichte afdracht van freelancers zelf.