Meerderheid zelfstandigen voor coöperatie

woensdag 3 februari 2016

Er is ruimte in de freelance markt voor een coöperatie voor zelfstandig (foto)journalisten. Dit blijkt uit een enquête die de NVJ hield onder haar leden. Ruim 61 procent van de respondenten overweegt om lid te worden van een coöperatie, mits ze daar niet te veel voor hoeven te betalen.

In de vragenlijst is naar de aantrekkelijkheid van een aantal mogelijke diensten en functies gevraagd. De aantrekkelijkste lijken een agentschap, consulting diensten, een database met opdrachten, (gezamenlijke) subsidiemogelijkheden en een eigen productiefonds. Ook scoorden juridische ondersteuning en collectieve inkoop van verzekeringen hoog. Op een aantal terreinen vult de NVJ dit type diensten al uitgebreid in voor haar leden.

Zelf opzetten of met hulp

Een meerderheid van de respondenten vindt dat groepen freelancers zelf een coöperatie zouden moeten opzetten. Ook vindt een meerderheid dat de NVJ een rol moet spelen in het opzetten ervan. Hulp zou de NVJ kunnen bieden op het vlak van juridische dienstverlening, het (technisch) opzetten van de coöperatie en het faciliteren van infrastructuur.

Mogelijke samenwerking

De resultaten zijn besproken in het algemeen bestuur en het sectiebestuur Zelfstandigen. Graag blijft de NVJ aangesloten in de oprichting van zo’n coöperatie. De NVJ ziet voor zichzelf een adviserende en faciliterende rol. Wel vindt de NVJ het vanwege haar onafhankelijkheid van belang dat zij zich niet exclusief kan koppelen aan één coöperatie. Een mogelijke samenwerking zal verder worden besproken op het gebied van onder meer positief aanbevelen en public relations en NVJ dienstverlening, zoals rechtsbijstand, NVJ Academy, belastingaangifte en opdrachtendatabank.