Milen van Boldrik over Werkcode DPG Media: '(Foto)journalistiek heeft een Prijs was de kiem tot dit succes'

donderdag 2 juni 2022

De NVJ en DPG Media hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een werkcode voor freelance journalisten en fotojournalisten. Met ingang van 1 juli ontvang je als zzp’er werkzaam bij DPG Media 167% procent van het cao-loon, met een minimum van 30 euro per uur. De opdrachttarieven voor fotojournalisten in de regio worden met bijna 20 procent verhoogd én alle tarieven worden geïndexeerd conform de cao loonsverhogingen. De NVJ legt het onderhandelingsresultaat positief voor aan haar leden die tot 13 juni hun stem uit kunnen brengen. ‘Met de werkcode is er eindelijk sprake van een gelijk speelveld.’

Landelijke actiedag in het kader van de campagne (Foto)journalistiek heeft een Prijs in 2019

De inzet van de NVJ om enkele jaren geleden de onderhandelingen te starten met DPG Media was het bereiken van een gelijk speelveld voor freelance (foto)journalisten bij DPG media. Freelancers en cao-volgers met hetzelfde werk moeten minimaal hetzelfde verdienen. Dit is gelukt. In de nieuwe werkcode zijn drie belangrijke afspraken vastgelegd:

  • Alle tarieven zullen voortaan worden geïndexeerd; deze indexatie loopt gelijk met de cao-loonsverhogingen.
  • Freelancers werkzaam bij DPG Media krijgen voortaan 167% van het cao-loon met een minimum van 30 euro per uur. Dit tarief is gelijk aan 150% van de bij de opdracht passende salarisschaal uit de cao voor het Uitgeverijbedrijf, plus 8% vakantietoeslag en 20 vakantiedagen wat de laatste 9% toevoegt. De 50% is de verhoging ter compensatie van alle extra kosten die een freelancer maakt, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekering, materiaalkosten en pensioen.
  • Voor fotojournalisten in de regio geldt per opdracht een minimumduur van twee uur en een minimumtarief van 65 euro.

Doorbraak

De werkcode bij DPG Media is een doorbraak voor betere tarieven in de uitgeverijsector. Het uitgangspunt van de NVJ is al jarenlang een gelijk speelveld te creëren. Met de afspraken in de werkcode kan nu geen concurrentie meer plaatsvinden op de arbeidsvoorwaarden tussen freelancers en werknemers. Freelancers moeten niet minder betaald worden dan mensen in loondienst en dat is jarenlang wel gebeurd, aldus Milen van Boldrik, secretaris van de NVJ. ‘Met de werkcode is er eindelijk sprake van een gelijk speelveld.’ Een betere betaling van freelancers zal bovendien de kwaliteit van de journalistiek ten goede komen. ‘De afspraak is dat de ervaring en zwaarte van de opdracht meegenomen worden in het tariefniveau.’

Fotojournalisten

Voor de fotojournalisten in de regio zijn in de werkcode afspraken gemaakt over opdrachttarieven en een minimumduur van twee uur. Het regiotarief wordt verhoogd met 20 procent naar 65 euro per opdracht. De NVJ spreekt van een grote reparatie op tariefniveau die hard nodig was. ‘Ook zijn wij blij dat de fotojournalisten die leveren aan landelijke kranten nu ook geïndexeerd worden. Dat was geen vanzelfsprekendheid.’

Blijven onderhandelen

Milen van Boldrik benadrukt dat het minimumtarief van 30 euro een ondergrens is. ‘Dit is een tarief voor starters. In de werkcode staat dat het tarief correspondeert met de zwaarte van de functie, zoals die in de cao is uitgeschreven. Met meer ervaring en expertise kom je uiteraard boven dat tarief uit. Natuurlijk onderhandel je altijd zelf nog over een hoger tarief op basis van je ervaring en expertise bij je opdracht. De belangrijkste reden van een ondergrens is dat de bodem nu geblokkeerd is. De weg naar boven staat open voor elke freelancer die vindt dat hij meer moet verdienen. Er is nu echt iets positiefs bereikt en dat heeft een gunstige uitwerking op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.’

(Foto)journalistiek heeft een Prijs

De kiem voor de huidige afspraken werd al enkele jaren geleden geplant toen veel freelance journalisten en fotojournalisten vonden dat er iets moest veranderen. Ze vonden dat ze te weinig betaald werden waardoor ze geen pensioen op konden bouwen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering konden afsluiten. Behalve dat enkele individuele freelancers naar de rechter stapten voor een billijk tarief, werd een belangrijke basis gelegd met de actiecampagne (Foto)journalistiek heeft een Prijs. ‘Een grote groep betrokken leden heeft de basis gelegd voor dit succes. Dit is wat we wilden bereiken en het resultaat van die campagne hebben we nu voor ons liggen. De reparatie van freelancetarieven is in gang gezet.’

Individuele rechtszaken

De vier freelancers die procedeerden tegen DPG zijn tot een schikking gekomen. De schikking werd mogelijk toen DPG Media bereid was concrete stappen te zetten naar een blijvend eerlijke beloning voor alle journalisten en fotojournalisten die voor haar werken. De tarieven verbeteren meteen en stijgen vanaf nu mee met de cao. ‘Daarom zijn zowel de vier freelancers als de NVJ tot de conclusie gekomen dat we de rechtszaken kunnen stopzetten.’

De vier (foto)journalisten die DPG Media hebben gedaagd, hebben de weg geopend voor de NVJ en DPG Media om niet via de rechter maar aan de onderhandelingstafel tot betere afspraken te komen voor de journalistiek. ‘We zijn deze vier collega’s grote dank verschuldigd, want zij hebben voor de gehele groep hun nek uitgestoken. Het goede nieuws voor hen is dat er ook een afspraak gemaakt is met DPG voor hun specifieke zaak. Wanneer de leden instemmen met het bereikte akkoord worden alle rechtszaken definitief gestaakt.’

Evaluatie moment

In de werkcode hebben de NVJ en DPG Media een evaluatie-moment afgesproken. Als komend jaar zou blijken dat DPG de afspraken niet nakomt (denk aan de garantie dat het woordtarief tenminste 30 euro per uur oplevert) of als ervaring en expertise niet meegewogen worden bij het verstrekken van opdrachten dan gaan beide partijen opnieuw met elkaar om tafel.

Mediahuis en andere uitgevers

Naast DPG Media wil de NVJ liefst ook met Mediahuis deze Werkcode afspreken want ook daar zou het voor een positief effect zorgen. ‘We gaan ons inzetten hiervoor. Bij de publieke omroep is dat al gelukt, maar binnen de uitgeverij-sector zullen we ons met de steun van onze leden daar ook voor gaan inspannen dat het op andere plekken ook lukt.’