Miljoenenimpuls voor werkgelegenheid uitgeverijbedrijf

dinsdag 16 september 2014

Het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt 6,3 miljoen euro vrij voor het sectorplan Uitgeverijbedrijf. Met een eigen bijdrage van de uitgeverijbedrijven komt er een totaalbedrag beschikbaar van 12,6 miljoen euro voor scholing, coaching, loopbaanontwikkeling en van-werk-naar-werk-trajecten voor werknemers binnen de uitgeefsector. Ook komt er 200.000 euro beschikbaar voor scholing van zelfstandigen. De NVJ had hier op aangedrongen.

Hierdoor kunnen in de publieksbladensector 200 zzp’ers worden bijgeschoold. Dit wordt mogelijk gemaakt omdat Commissie Opleidingen Publiekstijdschriften (COP), waarin de NVJ Academy en Groep Publiekstijdschriften (Uitgeversbond) zijn vertegenwoordigd, en FNV Kiem optreden als co-financier.

Volgens Yvonne Dankfort van de NVJ zullen verschillende aanbieders de komende tijd werkgevers gaan benaderen met scholingsvoorstellen. Ook zal de NVJ Academy haar aanbod verder uitbreiden.

Van het beschikbare bedrag dat voor de uitgeverijsector wordt vrijgemaakt wordt 6 miljoen euro gereserveerd voor scholing, 4 miljoen voor werk-naar-werkbegeleiding, 1,2 miljoen voor loopbaancheck, 5 ton voor persoonlijk arbeidsmarktonderzoek, 2,6 ton voor arbeidsvitaliteitsonderzoek en 145.000 euro voor instroom jonge werklozen 145. Het geld kan de komende 2 jaar worden aangevraagd en uitgegeven.

SZW investeert in totaal 590 miljoen euro voor steun aan sectorplannen. De uitgeefsector heeft ernstig te lijden onder de crisis en toegenomen digitalisering, maar ook onder algemene trends van afgenomen advertentie- en consumentenbestedingen. De subsidie moet de uitgeefsector een impuls geven om de transitie naar digitaal te maken.

Onder toezicht van het Bedrijfstakbureau Uitgeverijbedrijf komt er een projectorganisatie, die zich met de verdeling van de subsidie gaat bezighouden. Op 14 oktober vindt een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden in de uitgeverijsector plaats over het sectorplan.

Meer bij Villamedia