Miljoenennota: dubbelzinnig over zzp’ers

woensdag 17 september 2014

Het kabinet laat zich in de miljoenennota dubbelzinnig uit over zzp’ers. Enerzijds wordt erkend dat zij bijdragen aan werkgelegenheid en innovatie. Anderzijds vindt het kabinet dat het groeiend aantal zzp’ers – ruim 800.000 – de welvaartsstaat onder druk zet. Op 1 december verschijnt het rapport van de Werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP. De NVJ heeft samen met andere FNV bonden die opkomen voor de belangen van zzp’ers een position paper geschreven. De NVJ en de FNV zijn door de werkgroep gehoord tijdens de hoorzitting op woensdag 28 augustus.

Effecten op een rijtje:

  • De zelfstandigenaftrek en startersaftrek blijven voorlopig tot 2019 behouden.
  • De overheid trekt 100 miljoen uit om ‘schijnconstructies’ (verkapte arbeidsovereenkomsten)  aan te pakken. Het ministerie van Sociale Zaken heeft zich als primair doel gesteld om werkgevers die zich schuldig maken aan ‘social dumping’ (ontslaan van werknemers om ze vervolgens hetzelfde werk te laten doen zonder sociale premies af te dragen)  aan te pakken.
  • Naar verwachting komt er in 2015 een wettelijke grondslag voor een pensioenregeling voor zzp’ers. Het opgebouwde pensioen blijft buiten schot als de verzekerde een beroep doet op bijstand.