Misverstanden VAR-webmodule voorlopig opgelost

vrijdag 29 augustus 2014

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)  2014 is ook de eerste maanden van 2015 geldig. Zelfstandige (foto)journalisten met VAR WUO hoeven geen nieuwe VAR aan te vragen. Het huidige wetsvoorstel VAR-webmodule, dat volgens het ministerie van Financiën over ‘hooguit enkele weken’ naar de Kamer wordt gezonden, zorgt voor veel verwarring onder zelfstandigen. Het ministerie heeft Rosa García López, secretaris NVJ Zelfstandigen en NVF, toegezegd duidelijk te communiceren zodra de details rond zijn. 

Voor zelfstandigen is het belangrijk om te weten dat vooruitlopend op het wetsvoorstel de in 2014 afgegeven VAR nog enkele maanden in 2015 kan worden gebruikt. Hoe lang de verlengde geldigheidsduur gaat worden, hangt af van de besluitvorming over het wetsvoorstel.

Misverstanden

Rondom de introductie van de VAR-webmodule zijn veel misverstanden ontstaan op social media. Eén daarvan is dat zelfstandigen per opdracht een VAR moeten aanvragen. Dit is niet het geval. Volgens Herman Opmeer, persvoorlichter Belastingdienst van het ministerie van Financiën, volstaat één VAR-verklaring als ‘de werkzaamheden, de omstandigheden en de voorwaarden gelijk zijn, zelfs voor meerdere opdrachtgevers’. Concreet betekent dit voor zelfstandige (foto)journalisten dat als zij voor eigen rekening en risico en voor meerdere opdrachtgevers per jaar de werkzaamheden en afspraken gelijk zijn één VAR-verklaring volstaat. Dit is niet anders dan bij de huidige VAR-verklaring.

VAR-webmodule

Volgens Opmeer is het verschil tussen de huidige VAR-verklaring en de VAR-webmodule dat zelfstandigen anders dan nu het geval is meteen uitsluitsel krijgen over de relatie met hun opdrachtgevers. Nu kunnen zelfstandigen en of opdrachtgevers na een jaar of zelfs na een langere periode alsnog een naheffing krijgen van de Belastingdienst. Met de introductie van de VAR-webmodule hoopt het ministerie van Financiën dat opdrachtnemers zelf online hun arbeidsrelatie kunnen toetsen. Het primaire doel van de VAR-webmodule is om schijnzelfstandigheid (verkapte arbeidsovereenkomst) aan te pakken.

Een ander misverstand is dat opdrachtgevers in de VAR-webmodule kunnen. Dit is niet het geval. ‘Opdrachtgevers controleren uitsluitend of de afspraken rondom een opdracht overeenkomen met de afspraken die zij hebben gemaakt. De opdrachtnemer dient de verklaring te overhandigen waarna de opdrachtgever de check kan uitvoeren en een kopie in zijn administratie kan bewaren’, volgens Opmeer.

Communicatie

NVJ Zelfstandigen betreurt dat het ministerie van Financiën niet meer details rondom het wetsvoorstel VAR-webmodule bekend kan maken. Rosa García López, secretaris NVJ Zelfstandigen en NVF, begrijpt dat het wetsvoorstel moet worden afgewacht maar vindt de communicatie van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst ‘gebrekkig’.  Opmeer heeft García López toegezegd duidelijk te communiceren zodra de details rond zijn. 

Verschillen tussen VAR en VAR-webmodule volgens Financiën:

  • VAR-webmodule geeft meteen uitsluitsel over relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
  • Digitale verklaring in plaats van papieren verklaring