Modelbrief voor spijtoptanten TMG-‘wurgcontract’

donderdag 29 januari 2009

De NVJ wordt benaderd door freelancers die het ‘wurgcontract’ van Telegraaf Media Groep (TMG) hebben getekend en na de waarschuwing van de NVJ daar nu op willen terugkomen. De NVJ heeft een modelbrief opgesteld voor spijtoptanten.

Telegraaf (TMG) wil haar ‘wurgcontract’ niet aanpassen, zo bleek vorige week tijdens een gesprek tussen NVJ en TMG. Behalve het bieden van enig uitstel voor ondertekening heeft het overleg tussen TMG-hoofdredactie en NVJ geen perspectief opgeleverd. TMG is niet van zins het contract met ook maar enigszins te wijzigen. De freelancers hebben een toelichting van TMG op het contract gekregen, maar daar blijft het wat TMG betreft kennelijk bij.

Freelancers moeten zich realiseren, aldus de NVJ, dat zij door het tekenen van het contract hier aan vastzitten en het recht op een hergebruikvergoeding verliezen.

Modelbrief:

“Ik zond u onlangs een door mij ondertekende overeenkomst van opdracht. Ik was mij echter niet bewust van de consequenties van het contract. Pas na ontvangst van uw toelichting en die van de NVJ begrijp ik wat er feitelijk in de overeenkomst staat. Daar ben ik het op een groot aantal punten niet mee eens. Ik wil hiermee dan ook mijn ondertekening herroepen.
Uiteraard ben ik bereid verder met u te onderhandelen over de inhoud van het contract, nu ik graag voor u wil blijven werken. Graag ontvang ik daartoe van u een uitnodiging.”

BNO, Fotografenfederatie, NVJ Freelance en NVF/NVJ Fotojournalisten beraden zich op een strategie om de ontstane situatie het hoofd te bieden.