Modelovereenkomsten voor (foto)journalisten nog steeds voor 1 april haalbaar

maandag 22 februari 2016

Op initiatief van de NVJ hebben verschillende beroepsorganisaties op donderdag 18 februari twee modelovereenkomsten succesvol voorgelegd aan de Belastingdienst. Naar verwachting worden de modelovereenkomsten na enkele summiere aanpassingen in maart definitief positief beoordeeld. De beoordeling stelt alleen vast of er sprake is van een dienstbetrekking of van een gezagsverhouding en of er loonheffingen moeten worden ingehouden door de opdrachtnemer. De beoordeling stelt nadrukkelijk niet vast of de opdrachtnemer ondernemer is.

De volgende beroepsorganisaties trekken samen met de NVJ en de Belastingdienst op: Nederlandse vereniging van Fotojournalisten (NVF),  Dutch Photographers (DuPho) , Freelancers Associatie (FLA) en Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers ( BNO). Dit doen zij in overleg met het Nederlands Uitgevers Verbond (NUV).  De modelovereenkomsten die zij samen hebben overlegd aan de Belastingdienst geldt met name voor zelfstandige (foto)journalisten, illustratoren en cartoonisten. Het betreft vooral fotojournalisten en schrijvende journalisten. 

De NVJ doorloopt een parallel traject voor zelfstandige (foto)journalisten bij de omroep. In dit traject trekt de NVJ samen op met FNV KIEM en de omroepen.

In maart organiseert de NVJ drie bijeenkomsten in het land om vragen over modelovereenkomsten te kunnen beantwoorden. De data en locaties worden in de eerste week van maart bekend gemaakt.