Modernisering CAO ANP tijdrovend proces

dinsdag 24 februari 2009

De NVJ vindt dat er een journalistieke CAO voor het ANP moet blijven of komen. Op dit moment kent ANP een journalistieke en een niet-journalistieke CAO. De directie wil één CAO. ‘Het is niet op voorhand uitgesloten dat dat een CAO voor het gehele bedrijf oplevert. Maar het is te vroeg daar nu al op vooruit te lopen’, aldus NVJ-secretaris Marc Visch.

Enkele maanden geleden is het overleg tussen de NVJ en de directie begonnen om te komen tot een gemoderniseerde CAO. Dit is tijdrovend proces waardoor er vertraging is ontstaan. Er is overigens geen sprake van onenigheid tussen NVJ, directie ANP of FNV KIEM.
De CAO moet voldoen aan de eisen van deze tijd en moet leesbaar zijn en dus begrijpelijk voor iedereen, legt NVJ-secretaris Marc Visch uit. Dat betekent dat elke pagina van de CAO doorgenomen moet worden. Bovendien moet beoordeeld worden of sommige artikelen samengevoegd dan wel geschrapt kunnen worden. ‘Daarbij is het natuurlijk van groot belang dat de waarde van de CAO niet achteruit mag gaan.’

Gedurende het proces werd de NVJ plotseling geconfronteerd met de komst van een vertegenwoordiger van FNV KIEM. ‘Het is geen geheim dat de directie van het ANP groot voorstander is van het samenvoegen van de journalistieke en niet-journalistieke CAO. Het is echter voor ons veel te vroeg daar nu al over te praten’, zegt Visch.
De volgorde zou volgens de NVJ als volgt moeten zijn: eerst de huidige CAO moderniseren, daarbij kijken of er mogelijkheden zijn om tot een gezamenlijke tekst te komen. Dat resultaat zal voorgelegd moeten worden aan de leden. Dan zal ook de vraag gesteld worden of er bezwaren zijn om tot één CAO te komen. FNV KIEM zal een soortgelijke vraag aan haar achterban moeten stellen.

‘Voor ons staat voorop dat er een journalistieke CAO moet komen of blijven voor het ANP. Maar daarbij is zeker niet op voorhand uitgesloten dat dat een CAO voor het gehele bedrijf oplevert. Maar het is te vroeg daar nu al op vooruit te lopen’, aldus Visch.

De NVJ hoopt op redelijk korte termijn de eerste teksten aan haar leden voor te leggen.