Modernisering Ziektewet

maandag 13 januari 2014

Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De BeZaVa heeft tot doel om het ziekteverzuim en de instroom te beperken van werknemers met een flexibel dienstverband (‘flexwerkers’) in de Ziektewet en de Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De gevolgen van deze wet zullen voor werkgevers vanaf 1 januari 2014 echt merkbaar worden.

Met ingang van 2014 gaan werkgevers namelijk ook (mee) betalen voor flexwerkers die ziek zijn op het moment dat hun tijdelijke arbeidsovereenkomst afloopt. Voorheen ‘verdwenen’ deze tijdelijke krachten nog in zogenaamde vangnetregeling van de Ziektewet en of de WIA. Voor de werkgever eindigde hiermee zijn verplichting. Hier komt dus verandering in. Hoe meer flexwerkers ziek uit dienst gaan, hoe meer premie er dient te worden betaald. De overheid verwacht dat werkgevers zich door deze maatregel meer gaan inspannen voor zieke werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

> Bron: Belastingdienst