Moeten fotografen bang zijn voor Google+?

vrijdag 29 juli 2011

Elke nieuwe internetdienst lijkt wel zijn eigen gebruikersvoorwaarden te hanteren maar met vrijwel steeds de gemeenschappelijke strekking: mensen die akkoord gaan doen afstand van hun rechten. Geen enkele foto lijkt meer veilig. Ook het recent geïntroduceerde social network Google+ zou op een lichtvaardige manier omgaan met de auteursrechten van foto’s. Moeten fotografen nu bang worden? De NVF raadt aan terughoudend te publiceren op sites als Google+, zolang het beelden betreft die auteursrechtelijk beschermd dienen te worden.

Google+ heeft in zijn algemene voorwaarden een regel opgenomen dat je rechten opgeëist kunnen worden:

11. Content license from you

11.1 You retain copyright and any other rights you already hold in Content which you submit, post or display on or through, the Services. By submitting, posting or displaying the content you give Google a perpetual, irrevocable, worldwide, royalty-free, and non-exclusive license to reproduce, adapt, modify, translate, publish, publicly perform, publicly display and distribute any Content which you submit, post or display on or through, the Services. This license is for the sole purpose of enabling Google to display, distribute and promote the Services and may be revoked for certain Services as defined in the Additional Terms of those Services.

11.2 You agree that this license includes a right for Google to make such Content available to other companies, organizations or individuals with whom Google has relationships for the provision of syndicated services, and to use such Content in connection with the provision of those services.

11.3 You understand that Google, in performing the required technical steps to provide the Services to our users, may (a) transmit or distribute your Content over various public networks and in various media; and (b) make such changes to your Content as are necessary to conform and adapt that Content to the technical requirements of connecting networks, devices, services or media. You agree that this license shall permit Google to take these actions.

11.4 You confirm and warrant to Google that you have all the rights, power and authority necessary to grant the above license.

ICT-jurist Arnoud Engelfriet schrijft in zijn blog dat gebruiksvoorwaarden van een website niet je auteursrechten kunnen opeisen omdat de Auteurswet een schriftelijk en ondertekende akte eist, waarin staat wat aan wie wordt overgedragen. Aangezien je geen handtekening onder de gebruiksvoorwaarden van een site zet, heb je dus ook geen rechten overgedragen, aldus Engelfriet. Niettemin kunnen de gebruiksvoorwaarden een licentie eisen op bijvoorbeeld foto’s die uploadt naar de dienst of verstuurt via de dienst. Google zou in principe een t-shirt met jouw foto op een volgende Google+ conferentie kunnen verkopen. Dat zal het bedrijf echter niet doen, verwacht Engelfriet, omdat zo’n actie vooral veel badwill oplevert.

Hoewel strikt genomen auteursrechten niet kunnen worden opgeëist, kunnen licenties die een gebruiker verleent wel erg ver gaan, reageert NVF. Ze raadt dan ook aan terughoudend te publiceren op sites als Google+, zolang het beelden betreft die auteursrechtelijk beschermd dienen te worden. Als PR-instrument zijn de diensten wel degelijk effectief, maar fotografen moeten daarbij wel beseffen en dus de afweging maken dat ze over datgene wat zij plaatsen de regie kwijtraken, aldus NVF.