Motie collectief onderhandelen zzp’ers betekent doorbraak

woensdag 22 november 2017

De Tweede Kamer heeft dinsdag met ruime meerderheid een motie aangenomen waardoor het mogelijk wordt dat in de creatieve sector collectief kan worden onderhandeld. De motie, die werd ingediend door Kamerleden Corinne Ellemeet (Groen Links) en Lodewijk Asscher (PvdA), is mede ingestoken door de NVJ en de Kunstenbond.

Een heel mooi resultaat vindt de NVJ. ‘Hiermee is collectief onderhandelen voor zzp’ers een stap dichterbij gekomen’, aldus Rosa García López, secretaris Zelfstandigen van de NVJ.

Met het aannemen van de motie, erkennen politici dat zzp'ers in de creatieve sector, zoals (foto)journalisten, geen onderhandelingspositie hebben. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, heeft nu politiek mandaat om collectief onderhandelen voor deze sector (wettelijk) mogelijk te maken.

In andere landen al mogelijk

Rosa García López: ‘Opdrachtgevers kunnen niet meer zo makkelijk roepen dat het Mededingingsrecht collectieve afspraken onmogelijk maakt. Dat is niet het geval. Kijk maar naar andere Europese landen waar wel collectieve afspraken zijn gemaakt voor journalisten.’

De minister van OCW is nu aan zet. Zij kan aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vragen om de Mededingingswet ruimer te interpreteren naar voorbeeld van andere Europese landen. Opmerkelijk is dat de minister heeft toegezegd - nog voor de aanname van de motie - dit wettelijk te willen regelen. 'Dit zou een doorbraak betekenen in de tien jaar lange strijd van onder andere de NVJ om adviestarieven en collectieve afspraken mogelijk te maken voor zzp’ers.'  

De aangenomen motie van Tweede Kamerleden Corinne Ellemeet en Lodewijk Asscher toont aan dat lobbyen loont. De NVJ en NVF spannen zich al jarenlang samen in om een betere onderhandelingspositie voor zzp’ers in de creatieve sector te verbeteren. Een wettelijke regeling is nodig om de positie van zzp’ers te verbeteren, aldus de NVJ en NVF. 'Alleen via wetgeving en bindende afspraken in de cao kan een gelijk speelveld worden afgedwongen voor alle werkenden.'

Hoorzitting onderhandelingspositie zzp'ers

Begin 2018 organiseren onder andere de NVJ en de Kunstenbond de hoorzitting 'Onderhandelingspositie zzp'ers'. Ook de minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Lodewijk Asscher en Corinne Ellemeet zijn uitgenodigd. ‘Samen net hen willen we concreet invullen hoe we invulling gaan geven aan deze motie, inclusief een actieplan.’

Doe mee aan de Monitor Freelancers en Media 2017

Hoe gaat het met de freelancer in 2017? De NVJ en NVF roepen, samen met de organisaties Auteursbond, DuPho, BNO, Kunstenbond DAMD, Lira en Pictoright, leden en niet-leden op om deel te nemen aan de 'Monitor Freelancers en Media 2017', over tarieven, auteursrechten en onderhandelingspositie van freelance (foto)journalisten, fotografen, illustratoren en grafisch ontwerpers. Ga hier naar meer informatie en het onderzoek.