Motie Zuid-Holland: provinciale besluiten terug in huis-aan-huisbladen

donderdag 22 februari 2018

De provincie Zuid-Holland heeft een motie aangenomen over de verbetering van de informatievoorziening in de provincie en de versterking van de lokale en regionale media. De motie was ingediend door de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50Plus in Zuid-Holland.

foto: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte

De advertenties van de provincie zijn sinds 1 januari 2018 uit de regionale media verdwenen. Gegevens over provinciale besluiten in Zuid-Holland worden alleen nog op de website overheid.nl gepubliceerd.

Uit onderzoek blijkt echter dat de meerderheid van de Nederlanders wekelijks een huis-aan-huisblad leest. De fracties die de motie indienden vinden dat lokale en regionale media van groot belang zijn voor de lokale democratie en dat de informatievoorziening voor bewoners versterkt moet worden. Ook vrezen ze dat door het verdwijnen van de advertenties de media een groot deel van hun inkomsten kwijtraken.

Fractievoorzitter Huri Sahin van GroenLinks vindt het belangrijk dat de overheid op deze manier inwoners op de hoogte houdt. 'Ook mensen die digitaal niet vaardig zijn, en dat zijn veel mensen, moeten deze informatie kunnen ontvangen.'

Het college van Gedeputeerde Staten zet de publicatie van provinciale besluiten voorlopig voort in de huis-aan-huis bladen van Zuid-Holland en gaat in gesprek met de Provinciale Staten over de informatievoorziening en communicatie in de richting van de inwoners.

De NVJ wil graag praten met de provincie over de mogelijkheden om de lokale en regionale media te versterken.