Nadruk Veronica Magazine op online

donderdag 30 oktober 2014

De redactie van Veronica Magazine wordt omgevormd tot een kernredactie. Dit heeft tot gevolg dat 18 medewerkers boventallig worden en dat daarnaast nieuwe functies ontstaan, waarvoor 10 medewerkers worden gezocht. Boventalligen kunnen op deze nieuwe vacatures solliciteren.

De nieuwe opzet heeft direct te maken met de oplagedaling van het magazine in 2013 en 2014. De papieren gids wordt door de beschikbaarheid van digitale alternatieven steeds minder gebruikt. Ook staat de advertentiemarkt  onder druk. In de nieuwe opzet wordt sterk de nadruk gelegd op online activiteiten. Zo worden er een online redactiemanager en redacteuren digitaal  aangesteld.

De NVJ voert besprekingen over het sociaal plan waarbij het sociaal plan van Sanoma als uitgangspunt dient. Donderdag 6 november wordt om 15.00 uur een bijeenkomst gehouden voor de redactie. Yvonne Dankfort, secretaris Tijdschriften en Petra Oudhoff, jurist NVJ, zullen informatie geven over het sociaal plan en de gevolgen na ontslag.