Najaarsvergadering NVJ

vrijdag 18 september 2009

De najaarsvergadering van de NVJ-verenigingsraad vindt op vrijdag 13 november 2009 plaats in Den Haag. De vergadering begint om 15.00 uur.

Voorlopige agenda Verenigingsraad
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag jaarvergadering 3 mei 2009
4. Algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid 2010
5. Voortgang financiële situatie NVJ
6. Communicatie-organen: Villamedia Magazine; Nieuwsbrief NVJ.NU; Community
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag en sluiting

De locatie wordt binnenkort bekendgemaakt