Neutraal over principeakkoord Sociaal Plan TMG

vrijdag 20 februari 2009

De NVJ heeft het principeakkoord Sociaal Plan TMG 2009/2010 niet met een positief advies, maar neutraal aan haar leden voorgelegd. Dit heeft te maken met ondermeer afspraken over de kantonrechtersformule.

De NVJ stuurde vrijdag 20 februari de hoofdlijnen van het principeakkoord aan haar leden. Het neutraal voorleggen van het eindbod heeft te maken met twee factoren, aldus de NVJ. ‘Ten eerste een vrijwillige vertrekregeling, weliswaar op basis van de zogenaamde oude kantonrechtersformule (2008), maar niet neutraal vastgesteld op factor1.0, maar 0.9. Dat in combinatie met een bepaling waarbij bij voorbaat afgezien moet worden van een kantonrechtersformule op basis van 2008 bij volgende Sociale Plannen. Dat laatste is ongebruikelijk; het neemt namelijk een voorschot op eventueel volgende onderhandelingen.’

Ook is er gekozen voor een systematiek waarbij veel middelen worden besteed aan van werk naar werk. Hoewel de NVJ achter een dergelijke benadering staat, hecht de achterban in meerderheid aan vertrekregelingen. Zij zoeken liever zelf naar werk of beginnen een eigen bedrijf. De NVJ benadrukt dat de kans op het vinden van ander werk kleiner wordt nu de werkloosheid mogelijk sterk gaat oplopen.

Het principeakkoord Sociaal Plan 2009-2010 behelst op hoofdlijnen de volgende uitgangspunten:
- vrijwillige ouderenregelingen conform het oude Sociaal Plan.
- vrijwillige vertrekregelingen op basis van KRF 2008 en dan vastgesteld op 0.9.
- van werk naar werk regelingen waarbij boventallige medewerkers een budget krijgen waarmee zij een verlenging van hun dienstverband kunnen financieren. Gedurende die verlenging worden zij bemiddeld naar ander werk. Sowieso is er ook een vast bedrag beschikbaar (binnen het budget) dat ze meteen aan het begin van de termijn of na afloop van het dienstverband mee krijgen.
- bij boventalligheid valt er ook nog te kiezen voor een vrijwillige vertrekregeling, maar die is iets lager (0,8) dan de snelle beslissers die voor een vrijwillige vertrekregeling hebben gekozen.

Leden werkzaam bij TMG kunnen stemmen tot 4 maart aanstaande.