Nieuw fonds voor bijzondere journalistieke verhalen

maandag 19 maart 2012

Het Fonds BJP is een samenwerking aangegaan met de Stichting Lira (beheerder van de auteursrechten van ondermeer freelance journalisten). Lira stelt gelden beschikbaar voor het maken van bijzondere journalistieke verhalen. Journalisten kunnen aanvragen doen voor bijdragen uit het zogenaamde Lira Auteursfonds Reprorecht.

Het bestuur van het Fonds BJP beoordeelt op grond van de gebruikelijke criteria of een aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage. De bijdrage is maximaal € 1500 per project. Aanvragen kunnen als volgt worden ingediend: voorstel (kort, een a-4tje volstaat), werkplan, CV, intentieverklaring hoofdredacteur en voorbeelden eigen werk.