Nieuw regionaal fototarief Mediahuis Nederland zorgt voor onrust en onvrede

woensdag 2 december 2020

Het rommelt in de regio. Freelance fotojournalisten en redacteuren bij Mediahuis Nederland, onder andere uitgever van regionale dagbladen in Noord- en Zuid-Holland, zijn ontstemd over een aangekondigde ‘tariefsverhoging’ voor fotografie. Zij stellen dat de bewuste verhoging eerder een sigaar uit eigen doos is.

Beeld: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte / ANP


Van stuks- naar opdrachttarief

Mediahuis Nederland wil per 1 december 2020 van een stukstarief (30 euro per foto) naar een opdrachttarief van 55 euro, zo staat in een e-mail afkomstig van Corine de Vries, hoofdredacteur regionale dagbladen bij de uitgever. Op het eerste oog lijkt het alsof het inderdaad een forse verhoging is. De aan het nieuwe tarief verbonden voorwaarden logenstraffen echter die conclusie.

Onredelijke voorwaarden

Zo wordt de fotojournalist geacht om reis- en onkosten voor eigen rekening te nemen. Een opdracht in bijvoorbeeld Amsterdam kan daardoor alleen al door de te betalen parkeerkosten verliesgevend blijken. Daarnaast moeten er per opdracht vijf foto’s worden aangeleverd, die vervolgens naar vrije keuze door de uitgever zijn te plaatsen in alle media van Mediahuis. Ook belandt het bewuste fotomateriaal in het archief van de uitgever, van waaruit het ongelimiteerd – en zonder verdere vergoeding – kan worden herplaatst. Als laatste eist Mediahuis Nederland dat de foto’s ‘binnen een uur na het voltooien van de opdracht’ naar de redactie zijn gestuurd. Met het nieuwe tarief plaatst Mediahuis Nederland zich onderaan in het Nederlandse gedeelte van het uitgeefconcern. Zo hanteert Mediahuis Limburg al enige tijd een opdrachttarief van 75 euro, exclusief reis- en onkosten. Zowel de redactieraad als de redactiecommissie tonen zich verbaasd en teleurgesteld over de mededeling van hoofdredacteur Corine de Vries.

‘Moet maar ander vak zoeken’

Het ongenoegen onder de getroffen fotojournalisten is inderdaad groot, zo blijkt uit een rondgang door de NVJ. “Het is gewoonweg niet reëel, leuk bedacht vanuit een kantoor, maar heeft niets te maken met hoe het werkt in het veld”, zegt één van hen desgevraagd. Hij geeft het voorbeeld van een voetbalwedstrijd. Een dergelijke opdracht behelst bijvoorbeeld een reistijd van twee keer 25 minuten, plus 45 minuten fotograferen langs de lijn. Vervolgens moet de beelden worden geselecteerd, afgewerkt en vanaf de locatie worden doorgestuurd. Al met al gaat het om minimaal twee uur: “Ik ben dan twee uur aan het werk voor 55 euro. Mijn kosten moeten er dan nog vanaf, zoals benzine, camera’s, verzekering, computers en belasting. Ik kom dan een heel eind onder het minimumloon uit. Zo kan ik de tent niet draaiend houden en zal ik noodgedwongen een ander vak moeten gaan zoeken.”

NVJ roept op tot overleg

De NVJ is eveneens onaangenaam verrast, zegt Paul Teixeira, secretaris Dagbladen: “Wij waren reeds in gesprek met de directie van Mediahuis Nederland over onder andere de regionale fototarieven. Het aangekondigde tarief, inclusief de bijbehorende voorwaarden, schiet overduidelijk tekort. Deze stap is zonder nader overleg met ons en de overige betrokkenen gezet. Dat is niet alleen ondoordacht, maar veroorzaakt ook onnodige onrust. De NVJ roept Mediahuis Nederland op om dit opnieuw te bekijken en daarover in een actieve en constructieve dialoog te treden met ons, de redactieorganen en de fotojournalisten. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een eerlijke beloning voor fotojournalistiek werk: de fotojournalisten, de redacties, de dagbladen en de lezers.”