Nieuwe aanspreekpunten Zelfstandigen

woensdag 17 november 2021

Met de nieuwe NVJ structuur heeft er ook binnen het team Collectieve Belangenbehartiging een kleine herverdeling van taken plaatsgevonden. 

Sinds 6 november jongstleden is Milen van Boldrik secretaris (a.i) voor de zelfstandige journalisten binnen de NVJ. Veel van jullie kennen Milen al omdat ze al weer enige jaren bij de NVJ werkt o.a voor de fotojournalisten bij NVF. Samen met Lisa Koetsenruijter is zij aanspreekpunt voor vragen en zorgen van freelancers en werkt zij samen met jullie aan oplossingen. 

Leden van de groepen Vers in de Pers en Plus+ hebben ook een nieuwe secretaris: Lisa Koetsenruijter neemt (a.i.) het stokje over van Milen van Boldrik. Daarnaast blijft zij actief als belangenbehartiger voor freelancers.