Nieuwe cao bij SBS Productions

dinsdag 14 november 2017

Er is een nieuwe cao bij SBS Productions afgesloten die met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari 2017. De looptijd is 12 maanden. De NVJ noemt de resultaten minimaal.

De brutosalarissen zullen met ingang van 1 juli 2017 worden verhoogd met 1,5 procent. Per 1 juli 2017 zal het deel voor het individuele salariscomponent op gemiddeld 1,5 procent worden gesteld.   De NVJ wilde de jaarlijkse salarisverhoging en salarisdoorgroei (op basis van de eigen prestaties) los van elkaar zien, net zoals bij alle andere omroepen het geval is. De partijen kwamen er op dit essentiële punt niet uit. 

Bij de aankomende besprekingen met de aandeelhouder over het budget van 2018 zal de directie van SBS voor de salarispost in basis een verhoging van 2,5 procent voorstellen, plus daarbovenop de verwachte inflatie over 2017. Overigens is er geen garantie dat dit wordt gehonoreerd, het is aan de aandeelhouder om het budget vast te stellen.

Omdat SBS Productions in de afgelopen jaren achterbleef bij de ontwikkelingen in de markt, is er in de cao de toezegging gedaan dat er een benchmark zal worden uitgevoerd voor het bruto maandsalaris voor SBS Productions.

De onderhandelingen over een nieuwe cao liepen eerder dit jaar vertraging op vanwege de overgang van aandelen SBS van Sanoma naar Talpa.

 

 

 

Downloads

CAO SBS 2017.pdf
pdf (649,17kB)