Nieuwe corona-werkbeurzen voor startende freelancers

dinsdag 24 mei 2022

Er komt een nieuw Matchingfonds aan voor startende schrijvende freelance journalisten. Vanaf 7 juni is het mogelijk een aanvraag in te dienen.

De corona-epidemie heeft voor beginnende journalisten ingrijpende gevolgen gehad. Begeleiding, traineeships, stages, aanvullende opleidingen: er waren geen of te weinig mogelijkheden voor.

Om de gevolgen enigszins te compenseren heeft de Stichting Lira aan het Matchingfonds in 2022 middelen beschikbaar gesteld voor startende schrijvende freelance journalisten. Het gaat om een bedrag van in totaal € 183.000.

Binnenkort stelt het Fonds daarom werkbeurzen beschikbaar voor startende schrijvende freelancers die hen in staat stellen creatieve journalistieke projecten uit te voeren.

Nadere informatie over de voorwaarden voor een aanvraag volgt op 7 juni. Vanaf dat moment is het ook mogelijk om een aanvraag in te dienen.