Nieuwe dagbladsecretaris Annabel de Winter: ‘De uitdagingen zijn groot’

maandag 10 februari 2014

Met ingang van 1 februari 2014 is Annabel de Winter de nieuwe secretaris Dagblad bij de NVJ. Zij volgt Tom Gibcus op die benoemd is tot secretaris Omroep. Annabel de Winter heeft een achtergrond als journalist én jurist. De uitdagingen zijn groot, beseft ze. ‘Ik stap in allerlei rijdende treintjes, sommige rijden heel hard en andere starten net.’

Ze leerde het vak van bladenmaken bij Popfoto, was verslaggever en eindredacteur bij Margriet en studeerde ondertussen rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Nadat ze een stageplaats kreeg aangeboden op de juridische afdeling bij VNU bleef ze daar uiteindelijk als bedrijfsjurist. Na tien jaar ging ze aan de slag bij de financiële instelling Berk, het huidige Baker Tilly Berk, als bedrijfsjuridisch adviseur. Ze gaf en geeft nog steeds communicatieve - en onderhandelingsvaardigheden op een beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen. ‘In de praktijk van de commerciële juridische dienstverlening heb ik geleerd om commerciële belangen te waarderen en te begrijpen wat werkgevers drijft om te komen tot bepaalde besluiten. Daarbij heb ik de vaardigheden die ik als jonge journalist heb geleerd goed kunnen gebruiken in de juridische praktijk.’

In welke zin heb je die journalistieke bagage kunnen inzetten?

‘We leren als journalisten om goed te luisteren naar wat er wordt gezegd en hebben een antenne ontwikkeld voor wat de belangen achter de argumenten. Juist in een commerciële omgeving is het herkennen van een emotie heel belangrijk, dan begrijp je ook waar een houding vandaan komt. De vaardigheden, taligheid en het analytisch vermogen die ik in de journalistiek heb geleerd, kon ik één op één inzetten en heb ik verder kunnen uitbouwen als jurist. Je put als het ware uit dezelfde creatieve bron.’

Hoe ga je die ervaringen inzetten in je functie als dagbladsecretaris?

‘De ervaringen die ik heb opgedaan in een commerciële omgeving kan ik nu goed gebruiken, omdat ik zie dat het nu heel erg om de centen gaat. De uitdagingen zijn groot. Ik ben als journalist volwassen geworden in een tijd dat de bomen tot in de hemel groeiden, maar de markt verandert nu snel. Het is zaak dat journalisten en uitgevers heel snel bij die nieuwe markt te komen, anders plaats je jezelf buiten de ontwikkelingen. Ik weet niet of uitgevers hebben zitten slapen, maar het lijkt alsof jonge journalisten alerter zijn dan alle uitgevers bij elkaar. Ik zie jonge journalisten met frisse nieuwe initiatieven. Kijk naar de Journalist van het Jaar, Rob Wijnberg.’

Mensen die zowel journalist als ondernemer zijn?

‘Het is niet tegenstrijdig om journalist en ondernemer tegelijk te zijn. Vraag dat de gemiddelde freelancer. Ik denk dat het goed is als de journalistiek een ondernemender geest stimuleert. Misschien is er een herdefinitie nodig van het begrip journalist. Dat geldt eigenlijk voor alle kenniswerkers. Iedereen moet zich heroriënteren, ook in de juridische wereld.’

Wat zal jouw bijdrage daaraan zijn?

‘Gezien de grootte van wat er allemaal op ons afkomt, kan ik niet meer dan mijn uiterste best te doen. We moeten zien te voorkomen dat er een scherpe tweedeling komt tussen de belangen van opkomende en zittende generaties journalisten. We zullen opkomen voor de gehele populatie op redacties.’

Waar ga je je de komende tijd mee bezighouden?

‘Ik ga nu aan de slag met de voorbereidingen voor een nieuwe cao. Ik stap in een proces.  Tom Gibcus zat in honderdduizend verschillende processen, zowel collectief voor dagblad, als uitwisselingen van standpunten met ondernemingsraden, en meedenken over een raam-cao waar ook niet-journalisten onder zouden moeten vallen. Ik stap in allerlei rijdende treintjes, sommige rijden heel hard en andere starten net. Verder wil ik heel graag met heel veel leden praten en het liefst ook met journalisten die een ander geluid laten horen.’