Nieuwe onderhandelingsronde cao Publieke Omroep

vrijdag 5 juni 2015

De NVJ en de andere vakorganisaties praten maandagavond 9 juni weer met de werkgevers over de cao Publieke Omroep en over een sociale regeling. De organisaties dachten twee weken geleden een mooie sociale regeling te hebben afgesproken, maar tot verbijstering van de NVJ kwamen de werkgevers hier plotseling op terug, omdat het te duur zou zijn.

De sociale regeling - voor zowel de landelijke als de regionale omroepen -  is onder andere bedoeld om een regeling te hebben voor de komende reorganisaties bij de regionale omroepen (verlies van 150 tot 180 banen), maar ook om de financiële compensatie voor medewerkers die geen vast contract krijgen aanzienlijk te verbeteren. De regeling zou dus moeten gelden voor contracten met een bepaalde tijd èn onbepaalde tijd.  

Een heet hangijzer in de cao is de uitbreiding van de nieuwe ketenbepaling, die geldt bij tijdelijke contracten volgens de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die op 1 juli a.s. ingaat. Dan gaat het vooral om de vraag of en onder welke voorwaarden kan worden afgeweken van de basisregeling in de WWZ dat er na drie tijdelijke contracten in twee jaar een vaste aanstelling volgt. Voor de NVJ moet de noodzaak van de door de werkgevers  gevraagde flexibiliteit duidelijk kunnen worden aangetoond.