Nieuwe structuur NVJ

dinsdag 28 september 2021

Zes november start de NVJ met de nieuwe structuur. De manier waarop de belangen van de aangesloten leden behartigd gaan worden verandert daardoor: van sectiebesturen naar overkoepelende beleidsteams waarin elke ledengroep vanuit de NVJ is vertegenwoordigd. De belangen zelf blijven onveranderd en leidend.

Ik was van mening dat het de leden van de sectie NVF duidelijk zou zijn wat de nieuwe structuur inhoud. Er is immers ruim over gecommuniceerd via bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Daarom dacht ik dat dit onderwerp voldoende onder de aandacht gebracht was. Inmiddels kan ik deze persoonlijke visie onder het kopje misverstand plaatsen. Bij menigeen is de aanstaande transitie, naar de andere manier van werken, volstrekt onbekend.

Het grootste misverstand wat ik gehoord heb, is dat de NVF wordt opgeheven, opgaat in de massa van de ruim zevenduizend schrijvende en redactioneel werkende leden. Dat misverstand wil ik uit de weg nemen! De Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten met zijn achthonderd leden blijft een aparte groep met een eigen karakter binnen de NVJ.

Wel is het zo dat we op de grote thema’s zoals tarieven, persvrijheid en vakontwikkeling nauwer gaan samenwerken met de andere journalistieke ledengroepen.

Er komen verkiezingen waarbinnen elk NVF lid een collega fotojournalist kan kiezen op belangrijke posten binnen de NVJ. Zo is de NVF vertegenwoordigd binnen de vereniging.

Hoewel veel belangen van schrijvende, redactionele en fotograferende journalisten gelijk zijn (ik noem er een “respect van de opdrachtgever”) zijn er wezenlijke verschillen die door de NVF op eigen wijze verdedigd dienen te worden. Dat blijven we ook doen en de gekozen NVF leden zullen hiervoor waken.

Is de nieuwe structuur de weg naar de uiteindelijke oplossing voor alle problemen die er spelen in de journalistieke sector? Zeker niet. Het is een poging om de vereniging slagvaardiger te maken door middel van input vanuit het werkveld door de leden, die weten het beste wat er speelt op de werkvloer en in de praktijk.

Concreet komt de verandering neer op een sterker en slagvaardiger veld voor de NVF in samenwerking met hun schrijvende en redactionele collega’s binnen de NVJ.

Het is belangrijk de belangen van de werkende in de journalistieke sector als collectief te behartigen. Het collectief in de vorm van een sterk NVJ. Maar de NVF blijft met zijn eigen ledengroep, eigen vakgroep en eigen vertegenwoordiging in hoofdbestuur en de beleidsteam zich hard maken voor de eigen belangen van fotojournalisten.

Wil je meepraten, meedenken en input geven? Dat kan binnen de vakgroep NVF. Aanmelden voor de vakgroep NVF kan door een mail te sturen naar mkoning@nvj.nl o.v.v. vakgroep NVF. Meer info over de vakgroep NVF vind je hier.

Meer weten over de nieuwe structuur en wat dit betekent voor NVF: de nieuwe NVJ.