Nieuwe verenigingsstructuur sluit beter aan bij huidige journalistieke werkveld

zondag 13 september 2020

Tijdens de ALV afgelopen zaterdag is unaniem voor een nieuwe verenigingsstructuur gekozen. Voor de realisatie van deze nieuwe structuur geldt een overgangsperiode tot half oktober 2021.

Vlnr: Robbert Minkhorst, Jolanda van de Beld en Manon van den Brekel en Louis van de Geijn (foto Wilmar Dik)

Het huidige model wordt vervangen door een model waarin niet meer vanuit secties, maar vanuit de thema’s werkvoorwaarden, persvrijheid en vakontwikkeling bestuurd wordt. De leden worden vanuit hun diverse journalistieke achtergronden vertegenwoordigd op alle plekken waar besluiten worden genomen en beleid wordt gemaakt. Daarnaast blijft de identiteit van de verschillende journalistieke ledengroepen bewaard.

De reden voor deze nieuwe structuur is dat het model beter past bij het huidige journalistieke werkveld. De belangen van de leden, de journalistiek en de persvrijheid kunnen hierdoor nog beter worden behartigd.

Enthousiast over het resultaat

Over de nieuwe structuur wordt al jaren gesproken. In het in 2013 verschenen rapport van Kees Schaepman en Peter Fonkert werd geadviseerd om de secties om te vormen tot een structuur die beter aansluit bij de huidige werkelijkheid. Mensen werken deels in dienstverband en zijn deels freelancer. In de afgelopen jaren is veel tijd en energie gestoken in de totstandkoming van de nieuwe structuur. ‘Het model is meerdere keren bij de ALV ter sprake gekomen, er zijn meerdere brainstormsessies met de huidige secties geweest en er is een werkgroep opgericht’, aldus Manon van den Brekel, lid van het hoofdbestuur. ‘Als bestuur zijn we enorm enthousiast over het resultaat.’

Vragen in de aanloopfase

In de aanloopfase rezen er vanuit de verschillende secties wel vragen over het nieuwe model. ‘De meest terugkerende vraag was: waarom doen we dit en wat was eigenlijk het probleem?', aldus Jolanda van de Beld, die namens de sectie Zelfstandigen in de werkgroep zat. 'We zijn actief, de actiebereidheid is groot; we gaan als sectie Zelfstandigen toch best lekker. Maar binnen de nieuwe structuur is het ten eerste fijn om als lid meer op thema actief te zijn. Ook binnen de sectie heerste weleens het gevoel dat je je meer betrokken voelt bij het ene onderwerp dan bij het andere. Ten tweede zijn wij heel erg bereid om actie te voeren voor betere tarieven, maar we kunnen dat niet zonder de steun en solidariteit van mensen in dienst. Dát besef, meer samenwerking onderling, was heel belangrijk.’

Met behoud van eigen identiteit

Namens de sectie Dagbladen zat Robbert Minkhorst in de werkgroep. ‘Het vak verandert, de journalistiek wordt meer fluïde. De structuur van afzonderlijke secties heb ik als star ervaren en ik ben blij dat we met dit nieuwe model naar een meer vloeibaar model gaan, waarbij de schotten tussen de secties verdwijnen. De grote vooruitgang is dat we veel meer op inhoud met elkaar gaan discussiëren.’ Met als belangrijke voorwaarde het behoud van de identiteit van je eigen journalistieke achtergrond. Jolanda van de Beld: ‘Ik denk dat we daar het langst over hebben gesproken: de vrees dat onze stem verloren zou gaan. Maar we blijven ons via vakgroepen ook focussen op onze zelfstandigen.’

Lees hier alle informatie over de nieuwe structuur [.pdf]

Bekijk hieronder de animatie met heldere uitleg over de nieuwe verenigingsstructuur