Nieuwe voorstellen omroepwerkgevers bedroevend

donderdag 12 februari 2015

De NVJ, NVJ, FNV KIEM en CNV Media zouden met de omroepwerkgevers afgelopen dinsdag de cao-onderhandelingen hervatten, nadat deze op 9 december 2014 waren vastgelopen. Een dag voor het geplande overleg ontvingen de bonden een set nieuwe voorstellen. De voorstellen betekenen uitsluitend een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden, terwijl de werknemersvoorstellen hierin niet ter sprake kwamen. De werknemerspartijen hebben in zeer heldere bewoordingen laten weten dat zij zich absoluut niet kunnen vinden in de werkwijze van de werkgevers. De bonden zullen nu eerst hun achterban informeren voordat zij inhoudelijk zullen reageren.

Samenvatting van de ‘nieuwe werkgeversvoorstellen’:

  1. De regeling voor contracten voor bepaalde tijd wordt ongeclausuleerd uitgebreid van 2 naar 4 jaar.
  2. De leeftijdsdagen worden afgeschaft.
  3. Iedereen vanaf salarisklasse G levert 18 vakantie-uren in (tot salarisklasse F komen er 18 uren bij).
  4. De jaarlijkse periodieke verhogingen voor alle omroepmedewerkers worden structureel verlaagd en de verlaging wordt bovendien gebaseerd op een lager salaris (nu op schaaleinde-salaris, in voorstel: op feitelijk salaris. Een dubbele verslechtering).
  5. De NRD-regeling voor onregelmatig diensten door de week ’s avonds en ’s nachts en op de zaterdag wordt volledig afgeschaft. De werkgevers wensen deze vergoeding te beperken tot zon- en feestdagen.
  6. Bij ziekte willen de werkgevers na 6 maanden geen salarisverhoging conform norm meer betalen.
  7. De verplichte vergoedingen op basis van bereikbaarheidsdiensten komen te vervallen.
  8. De werkgevers wensen een nieuw sociaal plan in de cao op te nemen, dat veel slechter is dan het huidige, op basis van nawerking nog steeds geldende, sociaal plan LPO (voor de medewerkers van de landelijke publieke omroep). Dit voorgestelde sociaal plan zou dan ook voor de medewerkers van de regionale omroep gaan gelden. Door het sociaal plan in de cao op te nemen, zou het recht van de vakbonden om bij reorganisaties betere afspraken te maken (denk aan de aanstaande bezuinigingen van Rutte II en nog een deel van Rutte I) komen te vervallen.

Bijeenkomst 17 februari

De NVJ nodigt haar leden, werkzaam bij de landelijke omroepen, uit om op dinsdag 17 februari om 17.00 uur tijdens een gezamenlijke bijeenkomst de cao-voorstellen van de werkgevers te bespreken.  Ook de niet-leden zijn van harte welkom. De locatie wordt Mediapark Hilversum, details worden later bekendgemaakt. Voor de regionale omroepen zal op korte termijn een aparte bijeenkomst worden belegd.