Nieuws genoeg

vrijdag 4 december 2015

En toen was het ineens alweer eind 2015. Einde van het eerste volledige kalenderjaar dat het bestuur van de NVJ in deze samenstelling heeft vol gemaakt.

Met de ‘feestmaand’ voor de deur, zie ik om naar een absurd jaar dat in januari zo triest begon met een brute aanslag op collega’s in Frankrijk. En het werd er gedurende het jaar bepaald niet beter op; de wereld in de fik, miljoenen mensen op drift en de dreiging van terrorisme dichtbij huis. Nieuws genoeg. Dat dan weer wel.

Voor de NVJ was 2015 onrustig. Een vereniging in transitie met opnieuw een reorganisatie en een blijvend teruglopend ledenaantal. En dat tegen de achtergrond van de afrondende onderhandelingen over de brede journalistieke cao, die niet overal met gejuich ontvangen werd, maar er wel kwam. Gelukkig, want de ontwikkelingen gaan ongekend snel in ons vakgebied. Modernisering is noodzakelijk. Niet alleen inhoudelijk, maar ook in de manier waarop we naar de toekomst van de journalistiek kijken. Innovatie is daarom een uiterst belangrijk NVJ-speerpunt de komende jaren.

Naast innovatie heeft het bestuur dit jaar ingezet op ledenbinding en heeft het de behoeften van leden bovenaan het prioriteitenlijstje van het Jaarplan 2016 gezet. ‘Er zijn drie speerpunten voor het nieuwe jaar’, roep ik geregeld: ‘leden, leden en leden’. En dan bedoel ik dus niet in de eerste plaats dat die in aantal moeten toenemen. Al zou dat wel een logisch gevolg moeten zijn van beter naar ze luisteren. Een zeer welkom gevolg ook trouwens.

En dat brengt me zo aan het einde van dit bizarre jaar dan toch bij het goede nieuws. Want waar verenigingen over de hele linie leden verliezen, boekt de NVJ sinds drie maanden een plusje. En ook al betreft het hier een mini-plusje en ook al is het in het grotere geheel der dingen tamelijk onbelangrijk; het is wel een plusje tegen de trend in.

Namens het NVJ-bestuur wens ik u toe dat er in 2016, zowel zakelijk als privé, alleen maar sprake zal zijn van goed nieuws.