Nog steeds veel problemen bij persalarmering

donderdag 14 januari 2016

In het overleg tussen de NVJ, fotografen en Nationale Politie blijkt dat er nog steeds veel klachten zijn over een vlotte en complete alarmering van de pers bij incidenten. De NVJ spreekt van een bedroevende voortgang.

Anja Sinnema, hoofd media en publiciteit bij de Nationale Politie, erkent dat er nog altijd problemen liggen op meldkamerniveau. Pogingen die vanuit communicatie zijn ondernomen, hebben niet tot het gewenste succes geleid, doordat er geen hiërarchische lijn is tussen de centrale communicatie-afdeling en de meldkamers.

Gele en groene lijst

Omdat de centralisatie en bijbehorende automatisering van de meldkamers op de lange baan is geschoven, valt er op dit punt vooralsnog weinig beweging te verwachten. Anja Sinnema wil de portefeuillehouder meldkamers binnen de korpsleiding, die strikt genomen wel een hiërarchische lijn heeft naar de meldkamers, aanspreken op dit dossier en hiermee bewerkstelligen dat alle incidenten van de gele en groene lijst altijd en direct worden doorgegeven.

Distributie foto's via social media

Over andere eerder gemaakte afspraken kon door de politie geen voortgang worden gemeld. Zo is er nog altijd geen afspraak gemaakt om de mogelijkheden voor aanpassing van het systeem te bespreken. Ook is er ook geen enkele terugkoppeling op het verzoek van de NVJ om in de nieuwe telefoons van de politie een waarmerk op te nemen bij distributie van foto’s via social media.

De NVJ spreekt van een bedroevende voortgang en wil met fotografenvertegenwoordigers op 2 februari bijeenkomen voor verder overleg.