Nog een update over de gouden handdruk

donderdag 28 november 2013

Zoals inmiddels bekend mag worden verondersteld, vervalt de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014. Nu is er ook meer duidelijkheid over de overgangsregeling.

Zowel voor stamrecht banksparen als voor de stamrecht bv geldt dat er onder de volgende voorwaarden tot 30 juni 2014 gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling:

  • Het ontslag moet zijn aangezegd voor 31 december 2013 en voor 30 juni 2014 ingaan.
  • De hoogte van de ontslagvergoeding moet vastliggen.

Als uw beëindigingsregeling aan deze voorwaarden voldoet, is de stamrechtvrijstelling van toepassing en mag u (althans zoals het er nu naar uitziet) toch nog een stamrecht bv oprichten of stamrecht banksparen afsluiten. Hiermee voorkomt u dat u direct moet afrekenen met de Belastingdienst. Als uw ontslagdatum vóór 31 december 2013 ligt, mag u altijd (voor 31 december 2013) een stamrecht bv oprichten of een bankspaarrekening openen.