Noodpakket 2.0

donderdag 4 juni 2020

Het gehele noodpakket banen en economie is door het kabinet met één maand verlengd tot 1 oktober 2020. Dit heeft tot gevolg dat de loontegemoetkomingsregeling NOW, de overbruggingsregeling voor zelfstandigen (TOZO) en de regeling voor vaste lasten TVL (Togs 2) een maand langer doorlopen. Ook de getroffen belastingmaatregelen, zoals de mogelijkheid om uitstel van belasting te vragen, gelden 1 maand langer (tot 1 oktober 2020).

Aanpassing NOW

Kabinet en sociale partners zijn het eens geworden over aanpassing van de NOW. Bedrijven die meer dan twintig medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van vijf procent op het totale subsidiebedrag. De ‘ontslagboete’ in de NOW vervalt. Voor ontslagen medewerkers kan conform de bestaande systematiek van NOW geen loonsubsidie worden aangevraagd.  Het ontslagrecht en de regels voor collectief ontslag (WMCO) blijven uiteraard van kracht.

TVL

Verder is het maximale bedrag van de TVL-uitkering verhoogd van € 20.000,- tot € 50.000,-. Dit om bedrijven met hoge kapitaalkosten bestendiger te maken voor de crisis. Onderzocht wordt hoe deze bedrijven ook na 1 oktober kunnen worden ondersteund.

> Lees hier het standpunt van de NVJ