NPS, RVU & TELEAC onder omroepbreed Sociaal Plan

woensdag 2 juni 2010

Omdat er vorige week overeenstemming is bereikt over een omroepbreed Sociaal Plan zal het recent bereikte principeakkoord over een Sociaal Plan bij NPS, RVU & TELEAC worden ingetrokken. Beide plannen zijn qua niveau gelijk aan elkaar.

Concreet betekent dit het volgende:

- Het principeakkoord Sociaal Plan NPS, RVU & TELEAC wordt ingetrokken.

- De stemming over dit Sociaal Plan wordt met onmiddellijke ingang stopgezet.

- Nog deze week zal een omroepbreed Sociaal Plan onder alle leden werkzaam bij de landelijke publieke omroepen in stemming worden gebracht.

- Er zullen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd voor alle leden werkzaam bij landelijke publieke omroepen.

- De reorganisaties bij NPS, RVU en TELEAC en de gevolgen van de voorgenomen fusie tussen deze drie omroepen zullen vallen onder het omroepbrede Sociaal Plan.