NVF-enquête: Ruim 40% van de fotojournalisten denkt niet te kunnen blijven leven van vak

dinsdag 8 augustus 2017

Ruim 40% van de fotojournalisten denkt niet te kunnen blijven leven van professionele opdrachtfotografie. Dit blijkt uit een enquête die onlangs werd gehouden onder ruim 600 NVF-leden. In totaal deden 96 van de 600 NVF-leden mee aan de enquête (16%).

Een derde van de fotojournalisten geeft aan dat hun omzet in 2017 daalt ten aanzien van 2016. Oorzaak van de daling zijn de teruglopende tarieven en minder opdrachten. Opvallend is dat 67% van de fotojournalisten blijft doen wat ze nu doet ondanks hun sombere verwachtingen. Hier staat tegenover dat 61,8% een plan heeft om zijn omzet te verhogen. Dit plan bestaat uit het investeren in nieuwe apparaten en technieken (41,2%), netwerk uitbreiden (55%) en specialiseren (39%).

De meerderheid (81.5%) van de fotojournalisten beschouwd de huidige ontwikkelingen binnen de fotografiebranche als blijvend. Een keurmerk voor erkende fotojournalisten kan volgens de fotojournalisten hun positie verbeteren. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de NVF- enquête ‘Ondernemerschap en marktverwachtingen fotojournalisten 2017’.

Respondenten van de enquête willen hun marktpositie verder verbeteren door hun ondernemersvaardigheden op te vijzelen(49%). Ook zien zij een grote taak voor de NVF weggelegd om zich in te zetten voor normtarieven (45,5%). Ruim 50% vindt dat de NVF niet voldoende doet om de marktpositie van fotojournalisten te verbeteren. 49,5% vindt dat de NVF wel voldoende doet.

Ruim 60% vindt dat de NVF meer moet lobbyen voor fotojournalisten. Ruim 50% vindt dat de NVF zich moet inzetten voor een billijke vergoeding voor auteursrecht. Verder wordt campagne voeren voor betere tarieven en collectief onderhandelen genoemd.

De NVF en de NVJ zetten zich met de actie ‘Ja, Journalistiek heeft een prijs’ in voor betere tarieven voor (foto)journalisten. De NVF zal de situatie van fotojournalisten onder de aandacht brengen van mediaorganisaties, de politiek en de wetgever om hun positie te verbeteren.

Downloads