NVF Fotojournalisten wil overleg wurgcontracten

dinsdag 13 januari 2009

Het wurgcontract dat de Telegraaf Media Groep aan fotografen biedt, is voor NVF Fotojournalisten aanleiding om deze week nog in actie te komen. In de komende dagen verwacht ze een gesprek te hebben met de hoofdredactie van de Telegraaf. Ook wil NVF Fotojournalisten op korte termijn een bijeenkomst beleggen voor haar leden om te praten over mogelijke oplossingen.

Commentaar op Telegraaf-overeenkomst

NVF Fotojournalisten wil overleg wurgcontracten
maandag 12 januari 2009 | Het wurgcontract dat de Telegraaf Media Groep aan fotografen biedt, is voor NVF Fotojournalisten aanleiding om deze week nog in actie te komen. In de komende dagen verwacht ze een gesprek te hebben met de hoofdredactie van de Telegraaf. Ook wil NVF Fotojournalisten op korte termijn een bijeenkomst beleggen voor haar leden om te praten over mogelijke oplossingen.
Het overleg volgt na het artikel Fotografen krijgen wurgcontract Telegraaf zoals gepubliceerd in de Nieuwsbrief van de Journalist en de meer dan honderd reacties daarop. NVF Fotojournalisten wil dat Telegraaf Media Groep vooral de eenzijdig opgelegde regels rondom de licentie, exclusiviteit en concurrentiebeding aanpast.

De meest opvallende bepalingen volgens NVF Fotojournalisten:

Artikel 5.1
Pas bij acceptatie van de bijdrage zal worden betaald. Dit terwijl dit ter bepaling is aan de opdrachtgever.

Artikel 7.1 en 7.3
De opdrachtgever kan de bijdrage overal in plaatsen en op alle mogelijke manieren. Dit betreft dan bijvoorbeeld de papieren versie van een krant, internet, tijdschrift, advertenties, etc. Dit dan ook nog eens voor alle Holding-producten en voor onbepaalde tijd. De opdrachtnemer ontvangt hiervoor geen extra vergoeding.

Artikel 7.2
De bijdragen worden exclusief geleverd, voor 7 dagen bij een zeer actuele bijdrage en voor 3 maanden voor het overige.

Artikel 7.5
De opdrachtnemer geeft bij ondertekening ook toestemming voor kosteloos hergebruik voor in het verleden geleverd materiaal.

Artikel 12.4
De opdrachtgever kan 1x per jaar de vergoedingen eenzijdig aanpassen. De opdrachtnemer kan dat niet en zou er dan 3 jaar aan vast zitten.

Artikel 13.4
De opdrachtnemer dient alles binnen drie maanden te factureren, anders zou de opdrachtgever niet meer hoeven te betalen.

Artikel 16
De opdrachtnemer mag geen bijdragen leveren aan anderen, voor wat betreft hetzelfde onderwerp.

Artikel 19
Tekenend voor het contract is dat de opdrachtgever niet snel aansprakelijk is en de opdrachtnemer wel.

Artikel 20
De overeenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Fotojournalisten moeten zich realiseren wat zij ondertekenen, aldus NVF Fotojournalisten en adviseert om het contract goed door te nemen en bezwaren, zoals hierboven genoemd, kenbaar te maken.
Fotografen vinden zowel de voorwaarden onacceptabel als ook de lage tarieven die betaald worden. Een freelance fotojournalist die het contract kreeg voorgelegd en niet ondertekent, zegt: ‘Elke keer zijn het eenzijdige voorwaarden, laten ze dan ook een omzetgarantie geven. Maar dat gebeurt niet. Ik zou volgens dit contract niet voor andere titels mogen werken en dan ik ook nog afgescheept met een fooi. Fotografie heeft geen waarde meer.’
NVF Fotojournalisten wil op korte termijn een bijeenkomst beleggen voor haar leden om te praten over mogelijke opties. De fotosectie denkt op dit moment na over op een oplossing rond het licentieverhaal.