NVF houdt 112-fotografie Omroep Brabant onder de loep

donderdag 19 maart 2020

Omroep Brabant heeft geprobeerd de fotografie en videoregistratie van incidenten in de regio met een aanbesteding te regelen. Deze tender kreeg echter geen enkele inschrijving en is uiteindelijk ingetrokken. 

Er is door Omroep Brabant inmiddels een alternatief voor de aanbesteding gevonden, in de vorm van een driejarig ‘bulkcontract’ met het bureau SQ Vision als hoofdaannemer. SQ Vision werkt hiervoor met zo’n 28 fotografen in de provincie. Enkele fotografen die voorheen bij Omroep Brabant vrij materiaal konden aanbieden, zijn daarbij gepasseerd. Op 1 maart jongstleden is het bewuste ‘bulkcontract’ ingegaan. 

Naar de NVF heeft begrepen, wordt van de aangesloten fotografen 24/7 inzetbaarheid geëist met een periodiek quotum voor de hoeveelheid aan te leveren beeldmateriaal. Inclusief financiële sancties als de hoeveelheid beeldmateriaal te laag blijkt. Naar aanleiding van diverse signalen van haar leden, houdt de NVF de vinger aan de pols als het gaat om de praktische invulling van de overeenkomst met Omroep Brabant.

Breder gezien, baart het de NVF zorgen dat er een kennelijke geringe belangstelling van fotojournalisten is voor aanbestedingen van overheidsinstanties en organisaties die door publieke middelen worden gefinancierd. Dit heeft naar de ervaring van de NVF veelal te maken met de drempels die worden opgeworpen in de aanbestedingen, zoals de scheefliggende weging van kwaliteit versus hoogte van de vergoedingen. De komende tijd zal de NVF daarom nog scherper letten op de diverse aanbestedingsprocessen voor visueel materiaal, zowel foto als video. De NVF roept haar leden ook op om input hierover te blijven leveren aan de vereniging. 

We gaan als NVF in ieder geval de komende tijd scherp monitoren hoe de 112-fotografie in de regio Brabant wordt uitgevoerd en gehonoreerd.

- Gerard Til -