NVF Jaarvergadering 2020

maandag 24 augustus 2020

Het bestuur van NVF nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering en Algemene Ledenvergadering van 2020 op zaterdag 12 september van 10:00 – tot 12:00 in Den Haag of via een digitale live-stream vanachter jouw eigen computer. In deze bijeenkomst word je bijgepraat over de actuele stand van zaken in de Nederlandse fotojournalistiek, de bereikte doelen en de mijlpalen waar we - samen met jullie - binnen de NVF hard voor aan het werk zijn.

(Beeld: Paul Teixeira)

Ter informatie en ter voorbereiding op de jaarvergadering kun je hier het digitale jaaroverzicht 2019 lezen.

Heb je een vraag voor het NVF bestuur? Stuur jouw vraag uiterlijk 31 augustus per mail aan Mariette Koning (mkoning@nvj.nl) zodat deze tijdens de vergadering kan worden behandeld.

Agenda jaarvergadering

De vergadering zal ondersteund worden door technisch voorzitter Louis van der Geijn. 

  • Inleiding en welkom door voorzitter NVF Eric Brinkhorst         
  • Samenstelling bestuur NVF
  • Jaaroverzicht Terugblik activiteiten NVF 2019-2020
  • Actualiteiten in het werkveld met o.a. de status van de landelijke Politieperskaart 
  • Ontwikkelingen – blik op de toekomst: ANP-HH, politiek Den Haag, FJHEP
  • Behandeling ingediende vragen
  • Afronding

Praktisch

  • De jaarvergadering kan zowel fysiek* -volgens de richtlijnen van de RIVM-  alsmede digitaal bijgewoond worden
  • Datum en tijd: zaterdag 12 september van 10:00 tot 12:00 uur
  • Locatie: Het Mediamuseum Beeld & Geluid in Den Haag. Zeestraat 82, Den Haag

* Er is plaats voor maximaal 45 aanwezigen op deze locatie. We volgen de geldende maatregelen van het RIVM en zorgen voor voldoende ruimte en ventilatie. Bij binnenkomst doen we een gezondheidscheck. Kom niet als je klachten hebt en houd te allen tijde 1,5 meter afstand van de andere aanwezigen.

Aanmelden

De aanmelding voor zowel de online als de fysieke deelname is nu gesloten.