NVF laat van zich horen

donderdag 21 april 2011

De NVF gaat zich komend jaar nadrukkelijker profileren naar haar leden. De sectie doet dat door meer bijeenkomsten te organiseren, samenwerkingsverbanden aan te gaan en de communicatie met haar leden op te voeren.

De rol van de sectie voor fotojournalisten blijft gehandhaafd als collectieve belangenbehartiger. ‘Als het gaat om onderhandelingen in naam van onze leden zullen we daar wel nadrukkelijker over gaan communiceren’, zegt NVF-voorzitter Rimmer Mulder. ‘In het kader van de campagne Eerlijk Deel trekken we bovendien samen op met de sectie Freelance om op strategisch niveau overleg te voeren met uitgevers. Zowel NVJ als NVF vinden dat de rechten van freelancers veilig gesteld moeten worden.’
Daarnaast zal de sectie meer aandacht besteden aan ondernemersgerichte activiteiten. ‘Een fotojournalist kan niet alleen meer van nieuwsfoto’s leven. Hij zal zijn activiteiten moeten uitbreiden en zal daarom meer als ondernemer moeten optreden. De NVF wil in deze behoefte voorzien door de leden meer ondernemersgerichte workshops aan te bieden.’

De sectie voor fotojournalisten gaat ook nauwer samenwerken met de stichting Zilveren Camera. ‘We hebben een gezamenlijke doelstelling en dat is de kwaliteit van de beroepsfotografie verbeteren’, aldus Mulder. De samenwerking met Zilveren Camera heeft al geresulteerd in de organisatie van drie bijeenkomsten verderop in dit jaar.
De NVF vindt het belangrijk om samen sterk te staan met andere fotografenorganisaties. Eerder dit jaar sloot de NVF zich aan bij de Fotografenfederatie.

Om haar activiteiten uitgebreid onder de aandacht te brengen, zal de NVF op korte termijn een nieuwsbrief uitbrengen die tien keer per jaar zal verschijnen. Hierin worden niet alleen de werkzaamheden van de sectie zelf belicht, maar krijgen vooral fotografen en hun voorbeelden van vernieuwingen de aandacht.