NVF leden recht op EUR 50 thuiskopievergoeding

woensdag 27 juni 2018

Ook dit jaar hebben leden van de NVF recht op € 50,- thuiskopievergoeding van Pictoright. Dit kunnen leden via de NVJ/NVF ontvangen nadat Pictoright gecontroleerd heeft of leden dit niet ook al via een andere weg ontvangen hebben. Daarvoor stuurt NVJ een bestand met gegevens aan Pictoright van leden die per 31 december 2017 NVF-lid waren. 

Let op: alleen indien NVF-leden hier toestemming voor geven, wisselt de NVJ gegevens uit met Pictoright. Alle NVF-leden die mogelijk voor een vergoeding in aanmerking komen, moeten hiervoor expliciet toestemming geven. Dit kan via de email die op 26 juni is verstuurd. Hierin wordt gevraagd expliciet toestemming te geven vóór 18 juli.

Geen toestemming of geen reactie betekent geen mogelijkheid via NVJ/NVF om de thuiskopievergoeding te ontvangen. Na 18 juli kunnen rechthebbenden zich uitsluitend nog rechtstreeks tot Pictoright richten.

Reageren kan alleen via de knop in de e-mail die je ontvangen hebt. Alleen leden met 1e sectie vermelding 'NVF' in de ledenadministratie van NVJ - en die dat waren per 31/12/2017 - ontvingen deze email.