NVF-leden uiten zorgen tijdens ledenbijeenkomst

dinsdag 10 juli 2018

NVF-leden maken zich zorgen over de algemene voorwaarden en tarieven van de Persgroep, dalende tarieven in het algemeen, het falen van de Wet Auteurscontractenrecht en de gevolgen van de overname van Hollandse Hoogte door het ANP. NVF-leden scharen zich achter de campagne ‘Fotojournalistiek heeft een prijs’. Zij willen naast de politieke lobby ook publieksacties om aandacht te vragen voor de slechte onderhandelingspositie van zelfstandige fotojournalisten.

Algemene voorwaarden de Persgroep

De ruime licentie van de Persgroep staat niet in verhouding met de vergoeding die fotojournalisten krijgen. De op 5 juli bij de informele bijeenkomst aanwezige fotojournalisten willen dat de NVJ/NVF daarom de gang naar de rechter maakt zodat de eenzijdig opgestelde voorwaarden worden teruggedraaid. De NVJ/NVF denkt dat het voorleggen van het geschil aan de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht de logische eerste stap is. Hiervoor zijn wel leden nodig die een geschil aanhangig willen maken. Twee zelfstandigen (foto)journalisten hebben aangegeven een geschil tegen de Persgroep te zullen indienen bij de Geschillencommissie. Omdat de Persgroep heeft aangegeven niet mee te willen werken aan een procedure bij de Geschillencommissie zal de NVJ/NVF deze zaak melden bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op 4 oktober heeft de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer een Algemeen Overleg Auteursrecht ingepland. De NVJ/NVF is hierbij aanwezig en vraagt fotojournalisten om massaal naar dit openbaar overleg te komen om duidelijk te maken dat de Wet Auteurscontractenrecht niet werkt, zie ook daarover hier.

Dalende tarieven

NVF-leden constateren dat de tarieven blijven dalen, zie ook hier. Om dit te voorkomen willen NVF-leden de campagne ‘Fotojournalistiek heeft een prijs’ met publieksacties kracht bij zetten. NVF-leden hebben weinig vertrouwen in de politiek en in Minister Slob en willen dat de NVF naast de politieke lobby met leden ook publieksacties voorbereid. NVF-leden en het bestuur bereiden voor het najaar acties voor en zullen daar alle NVJ/NVF leden over informeren en vragen mee te doen.

Falende Wet Auteurscontractenrecht

De Wet Auteurscontractenrecht heeft gefaald. Dit constateerden de NVJ/NVF en Platform Makers al op 21 juni. NVF-leden vinden dat de overheid de aansluiting bij de geschillencommissie Auteurscontractenrecht moet opnemen in de subsidievoorwaarden van de publieke omroep en van overige met overheidsgeld gefinancierde instellingen. Daarnaast zouden mediaorganisaties verplicht moeten worden om zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

Overname Hollandse Hoogte door ANP

Fotojournalisten maken zich zorgen over de twee verschillende business modellen van Hollandse Hoogte (HH) en van het ANP. Beide gaan anders om met Auteursrecht, tarieven en verdeling van de opbrengsten tussen de bureaus en de fotojournalisten. De NVF moet (en maakt) zich sterk voor een goede onderhandelingspositie van fotojournalisten. Daarnaast maken fotojournalisten zich zorgen over verschraling van de markt en de inkoopmacht en mogelijk misbruik van bureaus. De NVF zal de komende tijd gesprekken blijven voeren met HH en het ANP en opkomen voor het auteursrecht en goede tarieven voor freelance fotojournalisten.

Na de zomervakantie organiseert de NVF opnieuw een informele bijeenkomst om de publieksacties voor te bereiden en om de actualiteiten met leden te bespreken.