NVF over: Amateurs

maandag 6 februari 2012

‘Het ANP gaat foto’s gebruiken van amateurs die hun beelden bij NUfoto.nl aanbieden. Natuurlijk zijn de beroepsfotojournalisten daar niet blij mee, het zal hun toch al zwakke marktpositie zeker niet versterken. Maar waarom koopt het ANP zulke toevalstreffers niet zelf rechtstreeks van de aanbieder?’

‘Als leverancier aan het overgrote deel van de Nederlandse media wil het nationaal persbureau ook beelden kunnen aanbieden van nieuws dat zich plotseling aandient en waar geen fotojournalist bij was. Het materiaal van de toevallige passant of toeschouwer met een mobieltje of een echte camera is dan zeer welkom.

Maar waarom koopt het ANP zulke toevalstreffers niet zelf rechtstreeks van de aanbieder? En waarom betaalt het dan niet de normale prijs voor een foto die het kennelijk waard is om te verspreiden? Het gebruik van NUfoto als een soort tussenpersoon en het lagere tarief maken wantrouwend. Gaat het wel alleen om die unieke, buitengewoon nieuwswaardige foto? Of komt het ANP op deze manier ook goedkoop aan betrekkelijk tijdloze, bruikbare beelden? Immers, ook de hobbyist kan met de apparatuur van vandaag ijs- en sneeuwpret heel aardig vastleggen. Als ik het aanbod op NUfoto bekijk, durf ik de heren van het ANP niet eens meer het voordeel van de twijfel te geven. Daar gaat weer een stukje omzet van de beroepsfotojournalisten!

In de reacties op het ANP klinkt natuurlijk ook weer het stoere geluid dat de fotografen zich maar moeten aanpassen aan de veranderende tijden. Uiteraard, maar als er geen afnemers meer zijn die het als hun verantwoordelijkheid zien een professionele beroepsgroep het leven mogelijk te maken, houdt het een keer op.’

Rimmer Mulder, voorzitter NVF